Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Sondaż we Włoszech: 46 proc. Włochów uważa, że imigranci stanowiš zagrożenie

AFP
46 procent Włochów uważa, że imigranci "stanowiš zagrożenie dla porzšdku publicznego i bezpieczeństwa osób" - to wynik przedstawionego w œrodę sondażu. Włoskie media podkreœlajš, że jest to najwyższy wskaŸnik od 10 lat.

Sondaż przeprowadził Instytut Demos na zamówienie Fundacji Unipolis z Bolonii, zajmujšcej się kwestiami społecznymi oraz bezpieczeństwa.

W analizach ankiety wyjaœniono, że najwięcej osób widzšcych w imigrantach zagrożenie to reprezentanci grupy wiekowej 45-54 lat (49 procent) i z wykształceniem podstawowym (66 procent). 

Najmniejszy odsetek jest wœród młodzieży w wieku od 18 do 29 lat (38 procent) i z wyższym wykształceniem (40 procent). 

Wœród osób odczuwajšcych zagrożenie ze strony imigrantów dominujš wyborcy prawicowej Ligi Północnej (75 procent) oraz pozostałych ugrupowań prawicy i centroprawicy.

W elektoracie centrolewicowej rzšdzšcej Partii Demokratycznej wskaŸnik ten wynosi 18 procent. 

Odnotowano także, że od paŸdziernika 2007 roku nie było tak wysokiego odsetka osób uważajšcych, że imigranci stanowiš zagrożenie dla porzšdku publicznego i bezpieczeństwa. Wtedy wynosił on 51 procent. W kolejnych latach spadał, osišgajšc najniższy poziom - 26 procent - w grudniu 2012 roku. Od tamtego czasu zaczšł znów systematycznie rosnšć. W cišgu kilku ostatnich miesięcy odsetek ten wzrósł o 6 punktów procentowych. 

Inny sondaż, o którym informuje dziennik "La Repubblica", wskazuje na znaczny spadek liczby zwolenników przyznania obywatelstwa Włoch urodzonym w tym kraju dzieciom imigrantów majšcych prawo pobytu. Podczas gdy w 2014 roku opowiadało się za tym 80 procent ankietowanych, we wrzeœniu tego roku pomysł ten popiera 52 procent Włochów. W lutym było ich 70 proc. 

Prace w parlamencie Włoch na temat ustawy w tej sprawie, znanej pod nazwš ius soli (prawo ziemi), sš odkładane z powodu braku wystarczajšcego poparcia dla takiego rozwišzania.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL