Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Szijjarto: Węgry nie zrzeknš się części suwerenności na rzecz UE

AFP
Węgry nie zrzeknš się częœci swej suwerennoœci narodowej na rzecz Unii Europejskiej i będš nadal walczyć z kwotowym systemem przyjmowania ubiegajšcych się o azyl – powiedział minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto agencji Reutera.

Według ministra rezygnacja z dalszych pełnomocnictw narodowych nie jest właœciwym podejœciem. „Zdecydowanie nie podzielam poglšdu, że im mniej suwerennoœci na poziomie państw członkowskich, ty silniejsza będzie UE” – oznajmił Szijjarto w wywiadzie przeprowadzonym we wtorek wieczorem.

Szijjarto powiedział natomiast, że sferš, w której Węgry opowiadajš się za wspólnym stanowiskiem unijnym, jest obronnoœć, gdyż istnienie europejskiej armii wzmocniłoby państwa członkowskie z korzyœciš dla całej wspólnoty. 

Jednakże na przykład polityka podatkowa powinna pozostać w gestii państw członkowskich, ponieważ decyduje ona o konkurencyjnoœci - ocenił. Węgry majš obecnie jeden z najniższych podatków dochodowych od osób fizycznych w UE (15 proc.), a podatek dochodowy od osób prawnych wynosi zaledwie 9 proc. 

Pytany, czy Węgry zgodziłyby się na wspólnego ministra finansów i wspólny budżet UE, odparł: „Myœlę, że gdyby był taki scenariusz, to poczštkowo dotyczyłby on tylko strefy euro, a ponieważ my nie należymy do strefy euro, kwestia ta zostałaby rozstrzygnięta bez pytania nas o zdanie”. 

Szef KE Jean-Claude Juncker powiedział w œrodę podczas dorocznego przemówienia w Parlamencie Europejskim o stanie UE, że Unia potrzebuje ministra gospodarki i finansów, który miałby być członkiem Komisji Europejskiej i przewodniczšcym eurogrupy, czyli grona ministrów finansów państw strefy euro. 

Szijjarto zaprzeczył, by Węgry i Polska były izolowane w UE oraz by Słowacja i Czechy odsuwały się od nich w Grupie Wyszehradzkiej. „Jest wiele prób rozbicia V4, ale żadna z nich nie skończy się powodzeniem” – oznajmił. 

Dodał, że Grupa Wyszehradzka zdecydowanie stoi na stanowisku odrzucania kwot relokacyjnych po ubiegłotygodniowym spotkaniu szefów dyplomacji V4 w Estonii. „Wszyscy zapewnili pozostałych, że będziemy walczyć i nie zmienimy swego stanowiska w sprawie nielegalnych imigrantów i kwot” – powiedział.

Unijny Trybunał Sprawiedliwoœci w Luksemburgu oddalił tydzień temu skargi Słowacji i Węgier na decyzję Rady UE o obowišzkowej relokacji uchodŸców przebywajšcych w Grecji i we Włoszech. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała Węgry do szybkiego wdrożenia tej decyzji Trybunału, ale Szijjarto okreœlił to jako „bardzo niebezpiecznš” decyzję politycznš. 

„Ta decyzja nie zobowišzuje Węgier do niczego, bo nie dotyczyła ona tego, czy Węgry majš od jutra przyjmować migrantów” – oznajmił. Wczeœniej Szijjarto mówił, że orzeczenie Trybunału nie dotyczyło tego, czy Węgry muszš przyjšć imigrantów, tylko tego, czy procedura Rady UE dotyczšca obowišzkowych kwot relokacyjnych odpowiadała przepisom europejskim. 

„Zawsze będziemy walczyć przeciwko obowišzkowym kwotom i nigdy nie będziemy kryć naszego zdania, że nielegalna imigracja stanowi dla Europy ogromne zagrożenie, i takie będzie nasze stanowisko, niezależnie od wywieranych na nas nacisków” – zapowiedział.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL