Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Viktor Orban: Niech Komisja Europejska pokryje koszty ochrony granic

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Czas najwyższy, by europejska solidarnoœć przejawiała się też w ochronie granic – napisał Viktor Orban w liœcie do szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera. Zdaniem węgierskiego premiera połowę kosztów poniesionych na ten cel przez Węgry powinna pokryć Unia Europejska.

„Węgierskie stanowisko jest takie, że czas najwyższy, by europejska solidarnoœć w sprawie ochrony granicy przejawiała się także w praktyce. Jesteœmy przekonani, że podobnie jak w przypadku Włoch czy Grecji, Unia Europejska powinna zgodnie z praktykš stosowanš w takich przypadkach uczestniczyć w ponoszeniu nadzwyczajnych kosztów, które wynikły po stronie węgierskiej, ale służš wspólnemu europejskiemu interesowi” – napisał Orban.

Treœć listu udostępnił w pištek rzecznik szefa rzšdu Węgier, Bertalan Havasi.

Orban uznał za właœciwe, by połowa kosztów poniesionych dotšd przez jego kraj na ochronę granicy, a wynoszšcych 270 mld forintów (ok. 883 mln euro), obcišżyła Węgry, a połowa - Unię Europejskš.

Orban podkreœlił, że Węgry od poczštku kryzysu migracyjnego przestrzegajš zasad strefy Schengen w sferze ochrony granicy.

Nasza ojczyzna, budujšc ogrodzenie (na swej południowej granicy), szkolšc i zatrudniajšc 3 tys. funkcjonariuszy straży granicznej, chroni nie tylko samš siebie, ale też Europę przed zalaniem przez nielegalnš imigrację” – powiedział, dodajšc, że węgierscy podatnicy finansujš także bezpieczeństwo obywateli Europy.

Orban zaznaczył, że 270 mld ft wydanych w cišgu ostatnich dwóch lat na ochronę granicy było dla węgierskiego budżetu poważnym wydatkiem i Węgry niemal w całoœci pokryły go same.

Na zakończenie listu zapewnił Junckera, że zgadza się z nim, iż solidarnoœć jest ważnym fundamentem europejskiej wspólnoty.

„Gdy Węgry chroniły wspólnš granicę, zaczęły nie od proœby, tylko od czynu. Mam nadzieję, że w ramach europejskiej solidarnoœci możemy prawnie liczyć na to, że Komisja Europejska, działajšc na rzecz pozostałych państw członkowskich, pokryje w dajšcej się przewidzieć przyszłoœci połowę poniesionych przez nas dotšd nadzwyczajnych wydatków na ochronę granicy” – zakończył Orban.

Węgierski premier wystosował list do Junckera na kilka dni przed spodziewanym werdyktem Trybunału Sprawiedliwoœci UE w zwišzku z zaskarżeniem przez Węgry i Słowację decyzji w sprawie obowišzkowych kwot relokacji uchodŸców.

W lipcu i wrzeœniu 2015 roku państwa członkowskie UE zgodziły się na przeniesienie 160 tys. uchodŸców z Włoch i Grecji, aby odcišżyć te kraje. Termin na zakończenie tych działań wyznaczono na wrzesień 2017 roku. Słowacja i Węgry zaskarżyły tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwoœci UE, twierdzšc, że jest ona niezgodna z prawem. Polskie władze poparły skargę.

W ramach programu relokacji Polska i Węgry nie przyjęły ani jednego uchodŸcy, Słowacja i Czechy wstrzymały zaœ realizację programu, uzasadniajšc to obawami zwišzanymi z falš dżihadystycznych zamachów w UE w ostatnich latach.

Z najnowszego, datowanego na 21 sierpnia raportu wynika, że kraje bioršce udział w programie przyjęły dotšd nieco ponad 26 tys. osób w ramach rozdzielnika uchodŸców.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL