Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Procedura przeciw Polsce. MSWiA odpowiada

AFP
Polska w swojej odpowiedzi do Komisji Europejskiej wnosi o umorzenie postępowania o naruszenie prawa UE w zwišzku z decyzjami o relokacji (uchodŸców-PAP) z 2015 r. - poinformowało PAP w czwartek MSWiA.

14 czerwca Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w zwišzku z "niewywišzywaniem się przez te państwa" z zobowišzań w sprawie relokacji uchodŸców. Kraje te miały miesišc na wystosowanie odpowiedzi do KE.

W czwartek resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował PAP, że Polska w swojej odpowiedzi do KE wnosi o umorzenie postępowania o naruszenie prawa UE w zwišzku z decyzjami o relokacji z 2015 r. W przygotowanym przez MSWiA stanowisku wskazano m.in. na "systemowe braki w mechanizmie wykonywania decyzji o relokacji, które nie pozwalajš na zapewnienie odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa".

"MSWiA w przygotowanej dla KE odpowiedzi z całš stanowczoœciš zaznaczyło, że Polska nie odrzuca unijnej zasady solidarnoœci i koniecznoœć niesienia pomocy humanitarnej" - poinformował resort.

W odpowiedzi dla KE wskazano, że zarówno Włochy, jak i Grecja nie wypracowały "skutecznych metod weryfikacji osób do relokacji pod kštem bezpieczeństwa". "Nie jest również możliwa szybka identyfikacji osób wymagajšcych ochrony międzynarodowej i oddzielenie ich od migrantów ekonomicznych" - podało MSWiA. Zaznaczyło, że do teraz nie zostały w ramach UE wypracowane "skuteczne mechanizmy i procedury weryfikacji" przyjmowanych uchodŸców pod kštem bezpieczeństwa oraz sprawnej i szybkiej identyfikacji osób wymagajšcych ochrony międzynarodowej oraz "migrujšcych wyłšcznie z pobudek ekonomicznych".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL