Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

KE zapowiada analizę argumentów m.in. Polski w sprawie uchodźców

AFP
Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała odpowiedŸ ze strony Polski, Czech i Węgier na procedurę dotyczšcš odmowy relokacji uchodŸców. Zapowiedziała, że będzie analizować przedstawione jej argumenty.

- Otrzymaliœmy odpowiedzi od tych trzech krajów, będziemy je analizować. (...) Przyjrzymy się bardzo uważnie wszystkim argumentom, które przedstawiły te trzy rzšdy - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Margaritas Schinas.

Komisja Europejska wszczęła 14 czerwca procedurę w zwišzku z niewywišzywaniem się przez Polskę, Czechy i Węgry z zobowišzań w sprawie relokacji uchodŸców. Kraje te dostały miesišc na wystosowanie odpowiedzi do KE. Polska zapowiedziała w piœmie, którego kopię widziała PAP, że wniesie o umorzenie postępowania KE.

Polski rzšd podkreœla w dokumencie przesłanym w pištek wieczorem do Brukseli, że nie jest w stanie wykonać decyzji w sprawie relokacji i jednoczeœnie właœciwie wykonywać obowišzki dotyczšce zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Władze informujš o podjętych próbach przyjęcia uchodŸców, podkreœlajšc przy tym, że nie było możliwe skuteczne zweryfikowanie tożsamoœci starajšcych się o azyl. Warszawa podkreœla też, że UE nie wypracowała dotšd skutecznych mechanizmów i procedury weryfikacji uchodŸców pod kštem bezpieczeństwa. W piœmie wskazano ponadto, że dotychczas rozdzielono zaledwie 14 proc. przewidzianych do relokacji uchodŸców, co - jak argumentuje nasz rzšd - uprawnia do twierdzenia, że decyzji relokacyjnej nie wykonujš wszystkie państwa członkowskie UE.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL