Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Finlandia: Nie przyjmiemy więcej uchodźców, jeśli inni tak nie zrobiš

AFP
Nie zgodzimy się na przyjęcie nowych uchodŸców z Włoch, dopóki pozostałe kraje UE nie wypełniš poprzedniego zobowišzania co do relokacji - oœwiadczył w poniedziałek minister spraw zagranicznych Finlandii Timo Soini.

Soini uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Brukseli.

„Wymagamy dotrzymania umów. Wyjœciowš kwotš jest 160 tys. osób i dla niej trzeba znaleŸć rozwišzanie. Gdy to nastšpi, możemy rozważać kontynuację (relokacji - red). Bez tego - nie” – powiedział Soini cytowany przez fińskš agencję prasowš STT.

Według szefa fińskiej dyplomacji obecna sytuacji powoduje, że Unia traci na wiarygodnoœci.

„Kwoty relokacji muszš zostać zaakceptowane przez wszystkich” - dodał szef fińskiej dyplomacji.

Agencja STT przypomniała, że Węgry, Czechy i Polska nie zastosowały się do wspólnej decyzji krajów unijnych o relokacji uchodŸców z Włoch i Grecji. Finlandia zaœ wypełniła swoje zobowišzanie.

Wczeœniej zarówno premier Finlandii Juha Sipila, jak i minister spraw wewnętrznych Paula Risikko przyznali, że Finlandia mogłaby zgodzić się na przyjęcie dodatkowych uchodŸców, jeœli relokacja zostałaby uzgodniona na poziomie wszystkich krajów unijnych.

W trakcie pierwszego kryzysu migracyjnego, który rozpoczšł się w 2015 r., do Europy przybyło ponad 160 tys. uchodŸców. Od poczštku tego roku do Włoch przez Morze Œródziemne trafiło już około 90 tys.

Na poziomie unijnym kwestie rozwišzania kryzysu migracyjnego majš być dyskutowane ponownie na jesieni.

W ramach pierwszego unijnego porozumienia z r. 2015 Finlandia ma zapewnić schronienie 2078 osobom z Włoch i Grecji. Przyjęła już ponad 1600. Oprócz tego od 2015 r. na własnš rękę do Finlandii przybyło ponad 40 tys. uchodŸców z Afryki i z Bliskiego Wschodu. Blisko 12 tys. z nich otrzymało prawo pobytu w Finlandii. Pozostali dostali decyzję negatywnš – częœć z nich złożyła odwołania do sšdów, inni opuœcili już kraj lub czekajš na rozstrzygnięcie swojej sytuacji przez urzędników.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL