Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Orban: Dopóki rzšdzimy, będziemy odrzucać kwoty imigrantów

Wikimedia Commons/Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Dopóki na Węgrzech rzšdzi koalicja Fideszu i Chrzeœcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej, rzšd węgierski będzie odrzucał obowišzkowe kwoty przyjmowania migrantów - oœwiadczył w parlamencie premier Viktor Orban.

Nawišzujšc do przeprowadzonych przez jego gabinet konsultacji z ludnoœciš, premier zapewnił, że tak długo jak w kraju będzie rzšdziła obecna koalicja, to nie podda się ona szantażowi Brukseli i będzie odrzucać obowišzkowe kwoty przyjmowania migrantów. Zadeklarował też, że w czasie, gdy on będzie premierem, to ogrodzenie na południowej granicy Węgier będzie stało.

Rzšd węgierski przeprowadził w ostatnich miesišcach akcję wysyłania mieszkańcom kraju kwestionariuszy dotyczšcych m.in. nielegalnej imigracji oraz kompetencji państw narodowych w UE, pod hasłem "Powstrzymajmy Brukselę". Na akcję odpowiedziało prawie 1,7 mln obywateli. Orban powiedział, że dotšd opracowano 1,4 mln otrzymanych kwestionariuszy.

Oceniajšc wyniki konsultacji premier powiedział, że większoœć Węgrów uważa, że Bruksela "siedzi na koniu tyłem do kierunku jazdy". Dodał, że "nie możemy pozwolić, by Bruksela przejęła od nas wodze".

Jego zdaniem wyniki konsultacji wskazujš, iż większoœć Węgrów jest zdania, że nie wolno pozwolić na to, by Bruksela narzuciła Budapesztowi programy osiedlania cudzoziemców ani by wtršcała się w kwestię ustalania wysokoœci podatków, płac i opłat za media na Węgrzech.

Orban podkreœlił przy tym, że UE to nie Bruksela, tylko dobrowolny zwišzek niezależnych europejskich narodów, a Węgry nie sš antyeuropejskie, a wręcz przeciwnie: rzšd reprezentuje prawdziwie europejskie stanowisko i broni obowišzujšcego traktatu europejskiego, w tym pierwotnego podziału kompetencji między państwami członkowskimi i Brukselš. Według niego stanowisko Węgier się nie zmieniło, a tylko "Bruksela zmieniła szaty".

Ocenił też, że "Bruksela otwarcie stanęła po stronie terrorystów". Nawišzał w ten sposób do sprawy Syryjczyka Ahmeda H., który został w listopadzie skazany na Węgrzech na 10 lat więzienia za terroryzm. Parlament Europejski wezwał w maju do uruchomienia wobec Węgier art. 7 unijnego traktatu, wskazujšc, że sytuacja w tym kraju usprawiedliwia rozpoczęcie procedury, która może zakończyć się sankcjami. W rezolucji wspomniano m.in., że Ahmed H. został skazany w nieuczciwym procesie tylko na tej podstawie, że użył megafonu, by rozładować napięcie i rzucił trzy przedmioty w pograniczników.

Według Orbana "ewidentnie nieudolne kłamstwa Ahmeda H." sš dla Brukseli ważniejsze niż bezpieczeństwo Węgier.

Wyraził też poglšd, że w Brukseli "stršcajšcy miliony ludzi w nędzę spekulant finansowy" okreœla, "gdzie jest przód". Według niego europejscy przywódcy "bijš pokłony" George’owi Sorosowi.

Soros jest od dłuższego czasu ostro krytykowany przez władze węgierskie. Orban oœwiadczył w lutym, że w coraz większej liczbie państw, także na Węgrzech, "w dodatku przed wyborami (parlamentarnymi) w 2018 roku, problemem jest to, że potajemnie próbuje się wpłynšć za pomocš zagranicznych pieniędzy na politykę węgierskš". Wspomniał w tym kontekœcie o "rozcišgajšcym się ponad granicami imperium George'a Sorosa". Orban zarzuca mu także m.in. podsycanie fali imigracji do Europy.

Podczas kończšcej się w czwartek sesji parlamentu ma się odbyć m.in. głosowanie w sprawie projektu ustawy wprowadzajšcej obowišzek rejestrowania się organizacji pozarzšdowych otrzymujšcych z zagranicy co najmniej 7,2 mln forintów (23 tys. euro) w cišgu roku jako "organizacji wspieranych z zagranicy".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL