Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Hiszpania: Status uchodźcy dla zaledwie 2,2 proc. wnioskujšcych

W sobotę w Madrycie odbyła się manifestacja z udziałem kilku tysięcy osób domagajšcych się od prawicowego rzšdu Mariano Rajoya wypełnienia zobowišzań wynikajšcych z porozumienia w sprawie relokacji uchodŸców.
AFP
Władze Hiszpanii przyznały w ub.r. status uchodŸcy zaledwie 2,2 proc. osób z łšcznej grupy ponad 15,7 tys. wnioskujšcych. Zdecydowanš większoœć wœród 355 uznanych przez Madryt za uchodŸców stanowili Syryjczycy.
 1. Według danych pozarzšdowej Hiszpańskiej Komisji Pomocy UchodŸcom (CEAR) w ub.r. padł rekord, jeœli chodzi o liczbę wniosków złożonych w Hiszpanii przez imigrantów ubiegajšcych się o status uchodŸcy – było tych wniosków 15 755. Jednak ponad 5500 nie zostało nawet rozpatrzonych przez Madryt.
 2.  
 3. "Wœród 355 osób uznanych przez władze Hiszpanii za uchodŸców aż 93 proc. to obywatele Syrii" - ujawniła Paloma Favieres, koordynatorka CEAR.
 4.  
 5. Hiszpańska ekspertka odnotowała, że rzšd w Madrycie nie tylko wolno i wybiórczo rozpatruje podania imigrantów o status uchodŸcy, ale również nie stosuje jednolitych zasad przy analizowaniu dokumentów.
 6.  
 7. "Bardzo dobrze, że nasz rzšd troszczy się o obywateli Syrii, ale jednoczeœnie napawa niepokojem fakt, że odmawia się statusu uchodŸcy ludziom uciekajšcym z krajów ogarniętych bardzo poważnymi konfliktami, takich jak Ukraina i Mali" - powiedziała Favieres.
 8.  
 9. Zgodnie z protokołem Komisji Europejskiej z 2015 r. o przejęciu przez członków Unii Europejskiej uchodŸców, w ramach tzw. systemu kwotowego, Hiszpania miała przyjšć ponad 17,3 tys. osób, pochodzšcych głównie z obozów w Grecji i Włoszech. W 2015 r. Madryt przyjšł 949 uchodŸców.
 10.  
 11. W sobotę w Madrycie odbyła się manifestacja z udziałem kilku tysięcy osób domagajšcych się od prawicowego rzšdu Mariano Rajoya wypełnienia zobowišzań wynikajšcych z porozumienia w sprawie relokacji uchodŸców.
 12.  
 13. Sobotni protest, odbywajšcy się pod hasłem "Chcemy ich przyjšć teraz! Doœć wykrętów! Nigdy więcej barier!", zorganizowały ugrupowania lewicowe.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL