Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Bułgaria: Rzšd sięga po kontrowersyjne metody z obawy przed migrantami

AFP
Do Bułgarii napływa w ostatnich tygodniach coraz więcej migrantów. Zwišzane z tym obawy skłoniły rzšd do kontrowersyjnej decyzji ws. przekazania tureckim władzom biznesmena, który poprosił o azyl. Krok ten wywołał żywš i negatywnš reakcję opinii publicznej.

Na żšdanie Turcji bułgarskie władze zgodziły się na ekstradycję tureckiego biznesmena Abdullaha Buyuka, który prawie od roku przebywał w Sofii. Decyzja rzšdu została skrytykowana przez media i oburzyła Bułgarów. 

Buyuk, który nie ukrywał, że jest zwolennikiem Fethullaha Gulena, zwrócił się do władz bułgarskich o azyl polityczny. Gulen, islamski kaznodziejš mieszkajšcy w USA oskarżany jest przez Ankarę o zorganizowanie nieudanego zamachu wojskowego; turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan uznaje go za swego najważniejszego wroga 

Przez 10 miesięcy zwlekano z decyzjš w sprawie wniosku Buyuka, ostatecznie 9 sierpnia odmówiono mu azylu. W marcu sšd odmówił przekazania go władzom tureckim, jednak rzšd nie wzišł pod uwagę tego orzeczenia i wydał Buyuka Ankarze, gdy Turcy po próbie zamachu ponownie tego zażšdali. MSW Bułgarii poinformowało o tym po fakcie. 

Według wicepremier i minister spraw wewnętrznych Rumiany Byczwarowej Buyuk, zajmujšcy się technologiami informacyjnymi, stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Przekazano go Turcji, gdyż „miał nieważne dokumenty”. Byczwarowa zaprzeczyła, że na ekstradycję zdecydowano się na podstawie porozumienia z tureckimi władzami. 

Inny wysoki przedstawiciel resortu spraw wewnętrznych Georgi Arabadżijew powiedział, że biznesmena zatrzymano bez dokumentów i przekazano Turcji natychmiast, „gdyż istniało bezpieczeństwo, że może się ukryć”. Dodał, że od poczštku roku Turcji przekazano 31 jej obywateli. 

Rzecznik praw obywatelskich Maja Manołowa na specjalnie zwołanej konferencji prasowej stwierdziła, że wydalenie Abdullaha Buyuka odbyło się „z naruszeniem prawa międzynarodowego i konstytucji Bułgarii”. Dodała, że ekstradycja powinna odbyć się w obecnoœci przedstawicieli jej urzędu i Komitetu Helsińskiego, tymczasem żadna z tych instancji nie została powiadomiona ani o tej ekstradycji, ani o poprzednich 

Ekstradycję ostro skrytykował również Christo Iwanow, który był ministrem sprawiedliwoœci w obecnym rzšdzie do grudnia 2015 roku. 

W Ankarze prezydent Erdogan na wiecu wyraził podziękowanie władzom bułgarskim. 

Od 2013 roku do poczštku sierpnia prawo pobytu w Bułgarii otrzymało ponad 56 tys. osób. MSW ostrzega, że fala imigrantów narasta z dnia na dzień. 

W czwartek na granicy bułgarsko-tureckiej zatrzymano ponad 60 osób, 36 nielegalnych migrantów zatrzymano wewnštrz kraju, tyle samo na granicy z Serbiš, przy próbie wyjazdu z Bułgarii. W œrodę na południowym wschodzie zatrzymano 220 imigrantów. 

W Sofii, niedaleko rynku głównego i meczetu powstała dzielnica imigrantów, zwana potocznie „małym Bejrutem”. W licznych hostelach zatrzymujš się setki nielegalnych migrantów, w większoœci młodych mężczyzn, pochodzšcych z Afganistanu, Pakistanu i północnej Afryki. Mimo obecnoœci policji dzielnica jest niebezpieczna dla jej stałych mieszkańców, którzy wolš wieczorem nie wychodzić z domów. 

Podczas każdej akcji policja zatrzymuje œrednio około stu nielegalnych migrantów; sš oni odsyłani do specjalnych oœrodków, skšd przeważnie uciekajš. Niektórym udaje się zalegalizować swój pobyt w Bułgarii. 

Nie wiadomo, ile z tych, którzy uzyskali prawo pobytu, nadal znajduje się w kraju. Ci, którzy pozostali, żyjš w izolacji. Rzšd w tym tygodniu przyjšł program, majšcy na celu integrację tych uchodŸców. Będš mogli oni zawierać porozumienia integracyjne z gminami. Gminy, finansowane przez fundusze unijne, majš zapewniać uchodŸcom mieszkanie, opiekę medycznš, pomoc socjalnš, naukę dla dzieci i ewentualnie pracę.

Gminy, zwłaszcza te znajdujšce się w trudnej sytuacji finansowej, sš zainteresowane programem integrowania przybyszów, ponieważ będš dostawać po około 6 tys. euro rocznie na osobę. Dotychczas gotowoœć uczestniczenia w programie wyraziło 36 gmin. Znacznie mniejsze jest zainteresowanie wœród uchodŸców, którzy traktujš Bułgarię jako punkt tranzytowy w drodze do Europy Zachodniej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL