Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Grecja: 24 godziny bez nowego uchodźcy

AFP
W cišgu ostatniej doby żaden migrant nie przybył na greckie wyspy, po raz pierwszy od wejœcia w życie umowy UE-Turcja, której celem jest zamknięcie szlaku egejskiego, jakim uchodŸcy docierajš do Europy - poinformowały władze Grecji.

Przyczynš wstrzymania fali migrantów była jednak najpewniej zła pogoda, gdyż od 23 marca na Morzu Egejskim panuje sztorm.

Od 20 marca, gdy zaczęło obowišzywać porozumienie unijno-tureckie, liczba migrantów przybywajšcych na greckie wyspy spada. 21 marca do wczesnych godzin rannych dotarło tam 1662 migrantów, 22 marca - 600, a 23 marca - 260.

Umowa UE-Turcja zakłada rozmieszczenie na wyspach Morza Egejskiego 4 tys. funkcjonariuszy, głównie sił bezpieczeństwa i ekspertów ds. azylu. 2,3 tys. z nich ma zostać przysłanych przez unijnych partnerów Grecji.

Zadanie greckich władz, które apelujš do partnerów o pilne wysłanie obiecanych dodatkowych sił, komplikujš zastrzeżenia wobec porozumienia zgłaszane przez organizacji humanitarne. Trzy organizacje pozarzšdowe, w tym Lekarze bez Granic (MsF), ogłosiły 23 marca, że zawieszajš działalnoœć w pięciu oœrodkach rejestracji migrantów, tzw. hotspotach, na wyspach na Morzu Egejskim. MsF skrytykowała "nieuczciwš i nieludzkš" umowę UE i Turcji.

22 marca Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. UchodŸców (UNHCR) oœwiadczyło, że wstrzymuje niektóre działania we wszystkich zamkniętych oœrodkach przyjmowania uchodŸców w Grecji, gdyż stały się one "oœrodkami przetrzymywania" tych ludzi.

Zgodnie z unijno-tureckim planem, przyjętym 18 marca na szczycie w Brukseli, wszyscy imigranci, którzy poczšwszy od 20 marca nielegalnie przedostajš się z Turcji na greckie wyspy, będš odsyłani z powrotem do Turcji. W zamian UE ma przesiedlać bezpoœrednio z tureckich obozów syryjskich uchodŸców - za każdego odesłanego z Grecji Syryjczyka UE ma przyjšć jednego syryjskiego uchodŸcę z Turcji.

Plan ma zniechęcić uchodŸców do nielegalnej wyprawy do Grecji oraz pokazać, że zostajšc w Turcji będš mieć możliwoœć legalnej podróży do UE.

Ponieważ nadal każda osoba docierajšca do Grecji będzie mogła wystšpić o azyl i będzie mieć prawo do odwołania się od odmownej decyzji, na wyspach muszš zostać ustanowione odpowiednie sšdy. Grecy zapowiadajš, że do rozpatrywania wniosków azylowych potrzebnych będzie 30 sędziów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL