Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Orban potwierdza sprzeciw wobec kwot uchodźców

Premier Węgier Viktor Orban
AFP
Premier Węgier Viktor Orban potwierdził w pištek swój sprzeciw wobec obowišzkowych kwot przyjmowania uchodŸców przez państwa Unii Europejskiej, sygnalizujšc jednoczeœnie, że nie zamierza zmieniać tego stanowiska na poniedziałkowym szczycie UE-Turcja.

"Już liczba jeden byłaby dla nas za duża. Nie zaakceptujemy żadnego porozumienia, które przewiduje transfer migrantów z Turcji na Węgry" - oœwiadczył Orban na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem krajowym Bawarii Horstem Seehoferem w Budapeszcie. Jak zaznaczył, rzšd węgierski uważa, że Europa jest zdolna "w pełni uszczelnić swe granice".

Dla Unii Europejskiej ważne jest osišgnięcie porozumienia z Turcjš w sprawie przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu, ale nie zwalnia to Węgier z obowišzku chronienia swych granic własnymi siłami - wskazał Orban. Porozumienie takie z pewnoœciš będzie kosztować państwa członkowskie pienišdze, ale Węgry wniosš tutaj swój wkład - dodał węgierski premier.

Zapytany w sprawie ewentualnego zniesienia restrykcji wizowych UE wobec obywateli Turcji odparł, iż zdaniem rzšdu Węgier "jeœli jakiemukolwiek państwu zaoferowałoby się w przyszłoœci liberalizację wizowš", to w pierwszej kolejnoœci powinna to być Ukraina.

Stojšcy na czele bawarskiej CSU Seehofer zadeklarował swe poparcie dla polityki kanclerz Angeli Merkel w sprawie uchodŸców. Trwałe rozwišzanie kryzysu migracyjnego da się osišgnšć tylko w ramach "europejskiej solidarnoœci" - zaznaczył.

Uznał także za nieuzasadnione stawiane mu zarzuty, że swš podróżš do Budapesztu podkopuje pozycję szefowej rzšdu, z jakimi wystšpił przede wszystkim wicekanclerz i przewodniczšcy SPD Sigmar Gabriel. Seehofer przypomniał w zwišzku z tym, że ustami zastępczyni rzecznika rzšdu Christiane Wirtz Merkel uznała za całkowicie sensowne pielęgnowanie przez kraje zwišzkowe kontaktów również z państwami europejskimi.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL