Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Fico: Jesteśmy gotowi postawić bariery na granicy z Austriš i Węgrami

Premier Słowacji Robert Fico
AFP
Premier Słowacji Robert Fico powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla Reutera, że jego rzšd jest gotowy postawić ruchome bariery na granicy z Austriš i Węgrami, by uniemożliwić uchodŸcom obranie szlaku przez Słowację.

Fico, który przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 5 maja uczynił z kryzysu migracyjnego główny element swego programu politycznego, powiedział również, że wkrótce nadejdzie nowa fala migrantów, których nie powstrzyma porozumienie między Uniš Europejskš a Turcjš - pisze Reuters.

UE zatwierdziła na poczštku lutego utworzenie funduszu w wysokoœci 3 mld euro na pomoc dla uchodŸców syryjskich przebywajšcych w Turcji. UE i Ankara uzgodniły też jesieniš plan działań majšcy na celu zahamowanie fali migracji do Unii; na razie jego wdrażanie przebiega opornie.

Premier ostrzegł w rozmowie z agencjš, że w cišgu najbliższych dwóch lub trzech tygodni okaże się, czy to porozumienie między Brukselš a Ankarš spowoduje w istocie ograniczenie napływu uchodŸców, a także - czy Grecja realizuje swe zobowišzania dotyczšce kontroli granic.

"Jeœli to nie zadziała, a jestem nastawiony bardzo pesymistycznie, i my wszyscy w Europie będziemy nalegać na właœciwš ochronę zewnętrznych granic, to nie pozostanie nam nic innego jak ochrona granic na linii Grecja - Macedonia i Grecja - Bułgaria" - dodał premier.

Fico uważa - relacjonuje Reuters - że potrzebne jest wspólne rozwišzanie kryzysu migracyjnego, jednak w jakimœ momencie Grecja nie będzie już w stanie chronić własnych granic, a wtedy trzeba będzie wyłšczyć jš z tego wspólnego planu i stworzyć zabezpieczenia na jej północnej granicy, nawet jeœli to miałoby oznaczać "nagromadzenie migrantów w Grecji, które będzie nie do wytrzymania".

W œrodę minister spraw wewnętrznych Austrii Johanna Mikl-Leitner oœwiadczyła, że liczba uchodŸców wjeżdżajšcych do tego kraju w drodze do innych państw europejskich zostanie ograniczona do 3200 dziennie, a liczba przyjmowanych wniosków azylowych do 80 dziennie. Już w pištek słowacki premier zapowiedział, że Bratysława podejmie "wszystkie techniczne œrodki na rzecz ochrony granicy z Austriš".

W rozmowie z Reuterem Fico powiedział, że migranci zablokowani przez Austriaków mogš próbować ominšć problemy na granicy między Austriš a Słoweniš, szukajšc innych szlaków, które mogš prowadzić przez Słowację.

Reuters zauważa, że jak dotšd przez Słowację przewędrowały bardzo nieliczne grupy migrantów z Syrii lub Afganistanu, zmierzajšcych do zachodniej Europy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL