Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Premier Słowacji Robert Fico: Nie zmuszš nas do przyjęcia uchodźców

AFP
Występujšc na pierwszym z końcowej serii swych przedwyborczych wieców premier Słowacji Robert Fico ponownie zadeklarował sprzeciw wobec obowišzkowych kwot przyjmowania uchodŸców przez państwa Unii Europejskiej.

- Nie będziemy respektować kwot. Będziemy nadal forsować nasz pozew, jaki złożyliœmy w luksemburskim (Europejskim) Trybunale (Sprawiedliwoœci). Nikt nas nie zmusi, by przyjechało tutaj może nawet 50 tys. uchodŸców, o których nic nie wiemy - powiedział Fico do około 500 osób zgromadzonych w hali sportowej w mieœcie Detva w œrodkowej Słowacji.

Kierowane przez premiera centrolewicowe ugrupowanie Smer-Socjaldemokracja (Smer-SD) jest zdecydowanym faworytem wyznaczonych na 5 marca wyborów, choć nie ma praktycznie szans na utrzymanie bezwzględnej większoœci w Radzie Narodowej (jednoizbowym słowackim parlamencie), uzyskanej w 2012 roku dzięki zdobyciu 44,4 proc. głosów.

Według opublikowanych 4 lutego wyników sondażu, jaki na zlecenie komercyjnej słowackiej telewizji Markiza przeprowadził instytut badania opinii publicznej Focus, Smer-SD może obecnie liczyć na 36,3 proc. głosów, pozostawiajšc inne partie daleko w tyle. Listę konkurencyjnych formacji otwiera z poparciem 13 proc. ankietowanych centroprawicowe ugrupowanie Siet (Sieć), którego założyciel i przywódca Radoslav Prochazka zajšł w 2014 roku w pierwszej turze wyborów prezydenckich trzecie miejsce.

Spoœród pięciu pozostałych partii, lokujšcych się według sondażu Focus powyżej 5-procentowego progu mandatowego, najsilniejszš pozycję ma założone i kierowane przez działacza mniejszoœci węgierskiej Belę Bugara prawicowe ugrupowanie Most-Hid, które może liczyć na 7,7 proc. głosów. Tuż za nim znalazły się Słowacka Partia Narodowa (SNS) i Ruch Chrzeœcijańsko-Demokratyczny (KDH) z poparciem odpowiednio 7,3 i 7,1 proc. Dla konserwatywnej partii Zwykli Ludzie i Niezależne Osobistoœci (OLaNO) wskaŸnik ten wynosi 6,4 proc., a dla prawicowo-liberalnego ugrupowania Wolnoœć i Solidarnoœć (SaS) – 5,5 proc.

Nawišzujšc do rozdrobnienia słowackiej sceny politycznej Fico zadeklarował w Detvie, że jedynie rzšd z udziałem Smer-SD zapewni krajowi stabilnoœć. - My widzimy tylko dwie możliwoœci. Jedna polega na tym, że powstanie stabilna koalicja dwóch partii z możliwym udziałem Smer-SD. Drugš alternatywš jest to, że zlepi się szeœć-siedem partii i stworzy podobny zlepek, jaki mieliœmy w latach 2010-2012 - powiedział majšc na myœli swš poprzedniczkę na fotelu premiera Ivetę Radiczovš i jej centroprawicowš koalicję, której rozpad doprowadził do przedterminowych wyborów.

Szef rzšdu obiecał również kontynuowanie działań na rzecz podniesienia poziomu życia obywateli, podjętych przez Smer-SD dwa lata temu po przegranej Fico w drugiej turze wyborów prezydenckich. - Powiedzieliœmy sobie, że jeœli krajowi się wiedzie – a Słowacji się wiedzie – to istotne jest, by ludzie poczuli w portfelach, że gospodarka idzie naprzód. Tę politykę, jeœli chodzi o dzielenie się z ludŸmi dobrymi wynikami ekonomicznymi, będziemy prowadzić dalej - podkreœlił.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL