Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Premier Bawarii stawia Merkel ultimatum

AFP
Premier Bawarii Horst Seehofer postawił kanclerz Angeli Merkel ultimatum. Jeżeli rzšd nie zaprowadzi porzšdku na granicach, władze Bawarii skierujš sprawę do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego - grozi Seehofer cytowany przez tygodnik "Der Spiegel".

"W cišgu najbliższych 14 dni wezwiemy pisemnie rzšd do przywrócenia na granicach porzšdku" - powiedział Seehofer "Spieglowi". "Jeżeli tego nie zrobi, to rzšdowi Bawarii nie pozostanie nic innego, jak złożenie skargi do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego" - zaznaczył premier Bawarii. 

Seehofer jest równoczeœnie szefem rzšdzšcej w Bawarii CSU - partii tworzšcej wraz z CDU i SPD koalicję rzšdowš kierowanš przez Merkel.

Premier Bawarii groził Merkel już w zeszłym roku Trybunałem Konstytucyjnym, jednak bez wyznaczenia konkretnego terminu. Jego stanowisko sugerujšce, że polityka imigracyjna rzšdu może być sprzeczna z konstytucjš, potwierdziła ekspertyza byłego sędziego TK Udo di Fabio. Zdaniem renomowanego sędziego skarga konstytucyjna Bawarii miałaby szanse na sukces w TK. 

Politykę rzšdu krytykujš te inni znani prawnicy. Hans-Juergen Papier ostrzegł, że zagrożona jest państwowa integralnoœć Niemiec. Niemiecki rzšd doprowadził - jak zaznaczył - do "wysadzenia w powietrze ram niemieckiego i europejskiego prawa azylowego". Za podstawowy błšd uznał zatarcie granic pomiędzy przeœladowanymi osobami majšcymi indywidualne prawo do azylu a uchodŸcami ekonomicznymi. 

Seehofer od dawna domaga sie zmiany polityki imigracyjnej, przede wszystkim ustalenia górnego pułapu przyjmowanych imigrantów. Jego zdaniem Niemcy mogš przyjšć rocznie nie więcej niż 200 tys. uchodŸców. W zeszłym roku niemieckš granicę przekroczyło 1,1 mln obcokrajowców szukajšcych w Niemczech schronienia i szans na lepsze życie. Większoœć z nich wjeżdża na teren RFN przez Bawarię. 

Jak pisze "Der Spiegel", ultimatum Seehofera oznacza, że dšży on do wymuszenia zmiany polityki wobec imigrantów przed seriš lokalnych wyborów w landach w połowie marca. 

Najnowsze sondaże wskazujš na znaczny wzrost liczby Niemców oceniajšcych pesymistycznie skutki stałego napływu imigrantów do ich kraju. Spada też poparcie dla obu chadeckich partii CDU i CSU, wzrasta natomiast odsetek osób deklarujšcych chęć głosowania na populistycznš i antyislamskš Alternatywę dla Niemiec (AfD). 

Partia kanclerz Angeli Merkel CDU straciła ostatnio dwa punkty procentowe i jest obecnie popierana przez 37 proc. wyborców. Na AfD chce głosować 11 proc. Niemców - o dwa punkty procentowe więcej niż w grudniu. AfD wyprzedziło tym samym obie partie opozycyjne w Bundestagu - Zielonych i Lewicę. 

Merkel konsekwentnie odmawia zamknięcia granic państwowych oraz wyznaczenia górnego pułapu liczby osób, które Niemcy mogš przyjšć i zintegrować. Jej zdaniem problem musi zostać rozwišzany w skali całej UE przy współpracy z Turcjš. 

Sytuację Merkel pogarsza rosnšcy sprzeciw wobec liberalnej polityki rzšdu w szeregach jej własnej partii CDU. Grupa posłów zainicjowała akcję zbierania podpisów pod listem protestacyjnym do Merkel. Chcš oni, aby imigranci wjeżdżajšcy do Niemiec z bezpiecznych krajów trzecich byli zawracani z granicy. Bawarski minister finansów Markus Soeder (CSU) zaproponował, by w Bundestagu odbyło się głosowanie nad politykš migracyjnš Merkel.

Korekty polityki wobec uchodŸców domaga się też koalicjant chrzeœcijańskich demokratów SPD.

Zobacz także:

Eurowizja bez Polski?

 

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL