Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Monitorowanie stylu jazdy wkrótce stanie się standardem

Monitorowanie stylu jazdy kierowców w zamian za korzystnš składkę sprawdza się w wielu państwach. W Polsce na razie zniżki za bezpieczny styl jazdy dostępne sš tylko dla klientów dwóch ubezpieczycieli, ale wkrótce się to zmieni.
materiały prasowe
Monitoring stylu prowadzenia pojazdu w zamian za niższš składkę ubezpieczeniowš będzie normš.

Innowacje w finansach rozwijajš się nierównomiernie. Wzorowo sytuacja wyglšda w sektorze bankowym. Dziœ nikogo nie dziwi dostęp w każdym miejscu i czasie do swojego konta.

Jednak branża ubezpieczeniowa zdecydowanie wolniej niż banki wdraża innowacyjne rozwišzania. Dotyczy to całego œwiata, chociaż w poszczególnych krajach towarzystwa w różnym stopniu adaptujš nowe technologie.

Ale postępujšcy rozwój wymusi prędzej czy póŸniej zmiany na skostniałej branży, która na razie drży ze strachu przed tym co nowe.

Telematyka podbija ubezpieczenia

Coraz silniejszym trendem w ubezpieczeniach jest telematyka. W samochodzie klienta montuje się urzšdzenie pozwalajšce œledzić jego styl jazdy czy główne obszary poruszania się. Na podstawie tych danych ubezpieczyciel szacuje ryzyko i kalkuluje składkę.

Grzeczni kierowcy mogš liczyć na duże rabaty. Ciekawostkš jest też możliwoœć kupna ubezpieczenia OC i AC na konkretnš trasę.

Monitorowanie stylu jazdy kierowców w zamian za korzystnš składkę sprawdza się w wielu państwach. We Włoszech, gdzie ceny OC sš najwyższe w Europie, agenci proponujš klientom dwa rodzaje polisy: jednš „zwykłš" i jednš bazujšcš na monitoringu auta. Również w Wielkiej Brytanii, gdzie OC także słono kosztuje, monitoring kierowców na potrzeby ubezpieczeń jest powszechny.

W Polsce na razie zniżki za bezpieczny styl jazdy dostępne sš tylko dla klientów dwóch ubezpieczycieli, i to korzystajšcych z dwóch konkretnych rodzajów nawigacji samochodowej. Telematykę wprowadził niemal rok temu Link4 (z grupy PZU) – we współpracy z dostawcš nawigacji NaviExpert, oraz sprzedajšcy polisy Ergo Hestii start-up YU! – we współpracy z aplikacjš Yanosik.

W pozostałych firmach przy standardowej taryfikacji składek ubezpieczyciele biorš pod uwagę szkodowoœć kierowców, a tu przecież dużo zależy od szczęœcia. Niejedna osoba nagminnie naruszajšca przepisy drogowe nie ma na koncie żadnego wypadku. Kierowcy jeżdżšcy ostrożnie dopłacajš więc do składek OC piratów drogowych, którym udało się uniknšć stłuczek.

Szereg korzyœci

– Telematyka jest rozwišzaniem, które przynosi korzyœci wszystkim uczestnikom rynku ubezpieczeń. Nawet minimalne zmniejszenie częstoœci szkód daje ogromne oszczędnoœci dla rynku – uważa Cezary Œwierszcz, prezes technologicznej firmy Bacca, która opracowała własne rozwišzanie telematyczne dla ubezpieczycieli. – Jeœli założymy, że częstoœć szkód w OC wynosi ok. 4 proc., to jej zmniejszenie do 3,9 proc., czyli o 1 promil, oznacza wypłaty niższe o ok. 100 mln zł w cišgu półrocza.

Według badania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 40 proc. kierowców jest gotowe na monitorowanie swojego stylu jazdy, jeœli dzięki temu mogliby płacić mniej za ubezpieczenie. To właœnie te liczby skłoniły Link4 do pionierskiego na polskim rynku rozwišzania.

Poczštkowo klienci poprzez specjalnš aplikację otrzymywali informację, czy jeżdżš bezpiecznie, tzn. czy przekraczajš dozwolonš prędkoœć, czy płynnie przyœpieszajš i hamujš. Następnie Link4 zaczęło uzależniać wysokoœć składki od stylu jazdy. Bezpieczni kierowcy płacš mniej nawet o 30 proc.

Ci kierowcy, którzy będš jeŸdzili bezpiecznie, mogš przede wszystkim liczyć na niższe składki ubezpieczeniowe, co jest szczególnie istotne obecnie, gdy ceny polis ostro poszły w górę. Dodatkowo dzięki aplikacji kierowcy uzyskujš dostęp do regularnych informacji o swoim stylu jazdy. Otrzymujš także wskazówki, dzięki którym sš w stanie poprawić styl.

Dodatkowo Link4 motywuje kierowców atrakcyjnymi nagrodami do bezpieczniejszego i bardziej płynnego poruszania się. Sš to na przykład kursy bezpiecznej jazdy. Można je wygrać w cyklicznych konkursach.

Telematyka znaczšco przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków. Tak jak to się dzieje w zachodniej Europie – we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Z badań wynika, że co najmniej połowa kierowców, którzy korzystajš z tego rozwišzania, jeŸdzi ostrożniej i nie łamie przepisów.

Jednak zmiana stylu jazdy pozwala kierowcom nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. Ważny jest również aspekt ekonomiczny – można zaoszczędzić zarówno na paliwie, jak i na częœciach. Jeœli jeŸdzimy płynnie, wydłuża się żywotnoœć klocków i tarcz hamulcowych oraz płynów eksploatacyjnych. To rozwišzanie wpisuje się tym samym w coraz popularniejszy ecodriving.

Za największym pójdzie cały rynek

– Link4 właœciwie od zawsze jest kojarzony z innowacyjnymi rozwišzaniami, nie dziwi więc, że jako pierwsi w Polsce zdecydowaliœmy się, by wyłšcznie chętnym zaoferować polisy wykorzystujšce rozwišzania telematyczne – mówi Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu w Link4.

– Pozwalajš one dzięki odpowiedzialnej jeŸdzie samochodem zaoszczędzić na koszcie ubezpieczenia. Przy okazji promujemy bezpieczne zachowania na drodze. Program „Kasa wraca" wyróżnia nas na rynku, dlatego wkrótce będziemy go szerzej promować, bo wiemy, że dla częœci klientów, oczywiœcie nie dla wszystkich jest to atrakcyjna oferta – dodaje Kotecka.

Ponieważ telematyka sprawdziła się wœród klientów Link4, największy polski ubezpieczyciel chce wprowadzić rozwišzanie u siebie.

Spółka już od miesięcy pracuje nad rozwišzaniami dla klientów indywidualnych i flotowych, które zostanš wprowadzone w I połowie 2018 roku. Szczegóły dotyczšce wdrożenia telematyki w PZU zostanš przedstawione podczas prezentacji nowej strategii 9 stycznia.

PZU, który ma ponad 40 proc. rynku, już nieraz pokazało, że jest firmš dajšcš impuls do zmiany trendów.

Można się więc spodziewać, że zwrot PZU w stronę telematyki, sprawi, że rozwišzanie upowszechni się nad Wisłš.

Co przyniósł 2017 rok

Tadeusz Kurek, prezes NTT System

Mijajšcy rok przyniósł kilka ciekawych nowinek. Wprowadziliœmy system inteligentnego dostępu do osiedla za pomocš smartfona. Umożliwia on zarzšdzanie na poziomie administratora i użytkownika budynku, ułatwiajšc dostęp do klatki schodowej, garażu czy mieszkania, a nawet zdalne sterowanie temperaturš i oœwietleniem w mieszkaniu. Dużym naszym osišgnięciem jest wprowadzenie serwerów do zadań specjalnych NTT HPC. Na scenie międzynarodowej przełomowe jest nawišzanie współpracy firm Intel i AMD, która zaowocuje w I kw. oddaniem użytkownikom technologii łšczšcej wydajne procesory z dedykowanymi układami graficznymi. Wydajne notebooki stanš się cieńsze i lżejsze. Upatrujemy tu też szansy dla rozwoju naszych komputerów gamingowych klasy premium pod markš HIRO, która debiutowała w 2017 r.

Dominika Bettman, prezeska ds. finansowych Siemens Polska

Polska spółka Siemensa koncentruje się na wdrażaniu najnowszych rozwišzań technologicznych w kraju. Mijajšcy rok zaliczamy do bardzo intensywnych i wymagajšcych. We wszystkich obszarach naszej działalnoœci dużo się działo, bo w każdym z nich potrzeba inwestycji w innowacyjnoœć, technologię i wdrożenia cyfrowych rozwišzań spod znaku 4.0, które pozwolš przenieœć codziennš produkcję na nowy poziom. Z jednej strony mam na myœli duże projekty infrastrukturalne, jak choćby zakończona sukcesem budowa bloku gazowo-parowego dla PGE w Gorzowie Wlkp. Z drugiej zaœ – projekty o nieco mniejszej skali, dotyczšce efektywnoœci energetycznej, które sš z kolei dowodem na to, że warto innowacyjnoœć wprowadzić już na etapie pomysłu i planowania.

Marek Niziołek, dyrektor ds. teleinformatyki Grupy Synthos

W 2017 r. interesujšco rozwinęły się narzędzia do uczenia pracowników skutecznego identyfikowania e-maili z cybernetycznymi pułapkami. Umożliwiajš samodzielne generowanie i hurtowe rozsyłanie testowych e-maili zawierajšcych pułapki lub zapewniajš usługę dostarczania wzorów takich e-maili oraz monitorowanie, kto „dał się złapać". Zaawansowane narzędzia w trybie grywalizacji oceniajš reakcje pracowników zarówno na testowe e-maile, jak i na prawdziwe zagrożenia, i na bieżšco informujš o skutecznoœci obrony. Z kolei Microsoft OneDrive w końcu został wyposażony w dobre mechanizmy zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem danych z firmy, możliwoœci lokalnego, centralnie zarzšdzanego backupu. Dzięki temu stał się bardzo interesujšcš opcjš do skutecznego zabezpieczenia danych z komputerów lokalnych.

Tomasz Szymański, marketing manager na region Europy Wschodniej, Acer

Od kilku lat najważniejszym trendem na rynku komputerów jest dynamiczny wzrost sprzedaży sprzętu dla graczy. Nasze modele serii Predator osišgajš rekordy. Dużym zainteresowaniem klientów cieszš się także laptopy biznesowe. W III kwartale osišgnęliœmy najwyższy zysk od szeœciu lat. Na tak dużš zmianę wpływ miały przychody ze sprzedaży urzšdzeń gamingowych Acer, które wzrosły o 168 proc. W br. naszym celem było wzmocnienie œwiadomoœci marki Predator wœród graczy i w tej dziedzinie osišgnęliœmy bardzo dobre wyniki – laptopy, monitory i komputery Predator wykorzystywane były w czasie polskich i międzynarodowych turniejów e-sportowych. Mocno angażujemy się także w działania na YouTubie. W kolejnym roku chcemy utrzymać doskonałe wyniki sprzedażowe produktów gamingowych.

Tobiasz Wybraniec, prezes Get Hero

Video- i influencer marketing rozwijał się w 2017 r. bardzo dynamicznie. Coraz więcej firm i instytucji dostrzega potencjał, jaki drzemie w twórcach internetowych, a my potrafiliœmy go wykorzystać. Otworzyliœmy biuro w Warszawie, zatrudniliœmy wielu œwietnych, ambitnych ekspertów. To pozwoliło nam zorganizować największe w regionie spotkanie youtuberów z fanami, czyli MeetUp w Krakowie. Blisko 20 tys. osób zebrało się w Tauron Arenie, by na żywo spotkać ulubionych twórców. To był niesamowity widok. Na duży sukces wydarzenia wpływ miało także wsparcie ze strony Miasta Kraków. Wiele mówiło się o raporcie zarobków polskich youtuberów, który przygotowaliœmy. Dane, które udało nam się zebrać, były interesujšce, jednak sami byliœmy zaskoczeni skalš komentarzy, nie tylko w mediach branżowych. 2018 rok będzie rokiem zmian.

Krzysztof Stypułkowski, Kamil Górecki, Wojciech Jeznach, zarzšd FantasyExpo

2017 rok zamykamy z poczuciem satysfakcji. Udało nam się zrealizować duże projekty, które rozpędziły branżę e-sportowš w Polsce. Jesteœmy szczególnie zadowoleni z dwóch sezonów Polskiej Ligi E-sportowej. Dodatkowo wsparliœmy Piotra Skowyrskiego w realizacji jego projektu „Izako Boars", drużyny e-sportowej, co z punktu widzenia marketingowego zakończyło się wielkim sukcesem. Nie zapominamy także o II edycji show Esport Now, które zorganizowaliœmy we Wrocławiu. Cele na 2017 zrealizowaliœmy w całoœci. Udało nam się sprofesjonalizować rynek transmisji, czego doskonałymi przykładami sš transmisje z zawodów „League of Legends" czy współpraca przy mistrzostwach œwiata w grze „CS:GO" w Krakowie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL