Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

PZU wygrał w rankingu UFG

Fotorzepa
Aż dziewięciu ubezpieczycieli komunikacyjnych przekazuje niekompletnie i nieterminowe dane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

UFG po raz szósty sporzšdził ranking ubezpieczycieli komunikacyjnych w zakresie jakoœci danych oraz procesów zwišzanych z zasilaniem ogólnopolskiej bazy polis Oœrodka Informacji. Towarzystwa sš pozycjonowane w rankingu UFG według wskaŸnika końcowego, stanowišcego œredniš arytmetycznš wartoœć oœmiu wskaŸników składowych. Poziom akceptowalny można uzyskać, gdy wartoœć wskaŸnika końcowego wynosi powyżej 80 proc.

Dane gromadzone w OI UFG sš wykorzystywane przy szacowaniu składek. Im będš dokładniejsze, tym większa możliwoœć dopasowania składki za polisę OC do konkretnego klienta i mniejsze ryzyko pomyłki, zarówno na korzyœć, jak i niekorzyœć ubezpieczonego kierowcy. – Utrzymanie wysokiej jakoœci danych przesyłanych do Oœrodka Informacji Funduszu niezmiennie leży w interesie całego rynku, szczególnie teraz, gdy rosnš ceny polis i rzetelna informacja o historii ubezpieczenia i szkód danego kierowcy ma wpływ na precyzyjne wyliczenie wysokoœci jego składki – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęło PZU z łšcznš punktacjš 90,84 proc. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Compensa, Ergo Hestia, Link 4 i Warta. Największego skoku w klasyfikacji dokonały zaœ Concordia, Ergo Hestia i Balcia, wspinajšc się odpowiednio o osiem, szeœć i cztery pozycje.

Aż dziewięciu (z 18 uczestniczšcych w rankingu) ubezpieczycieli nie osišgnęło akceptowalnego poziomu. Najgorzej wypadła Axa (58,37 proc.), niewiele lepiej TU Pocztowe (63,93 proc.) i TUW TUZ (70,06 proc.).

– Dbałoœć o jakoœć tych danych ma również priorytetowe znaczenie z racji kolejnych projektów realizowanych przez Fundusz, opartych na zaawansowanych technologiach informatycznych, z jednoczesnym wykorzystaniem zgromadzonych danych – dodaje Małgorzata Œlepowrońska, członek zarzšdu UFG. – W 2017 roku celem naszym jest rozwój usług bezpoœrednio wspierajšcych procesy przeciwdziałania przestępczoœci ubezpieczeniowej oraz usług zwišzanych z CEPiK 2.0 – wyjaœnia.

Na koniec 2016 roku w bazie OI UFG znajdowały się informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia OC – dla 22,9 mln pojazdów (przed rokiem 21,8 mln) oraz AC dla ponad 5 mln pojazdów (odpowiednio 4,9 mln), a ponadto dane o ponad 2,2 mln wypłat odszkodowań z tych polis (OC i AC). W cišgu ubiegłego roku firmy ubezpieczeniowe zadały do bazy OI UFG ponad 216 mln zapytań o historię ubezpieczenia kierowców i posiadaczy pojazdów i 174,5 mln pytań o historię szkód.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL