Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Leasing idzie po kolejny rekord

Bloomberg
Wartoœć rynku leasingu może w tym roku wzrosnšć o 10 proc. Oznacza to, że branża pišty rok z rzędu poprawi swój wynik.

Po bardzo udanym ubiegłym roku i wzroœcie sprzedaży o niemal 20 proc. przedsiębiorstwa leasingowe majš apetyt na kontynuację rozwoju biznesu. Pomóc ma im głównie wzrost inwestycji prywatnych i publicznych. Według PKO Leasing, branża leasingowa uroœnie w 2017 r. o 10 proc., co oznacza, że pišty rok z rzędu podbije rekord wartoœci sprzedaży.

Jak podkreœla Andrzej Sugajski, dyrektor Zwišzku Polskiego Leasingu, istnieje duża zależnoœć między sytuacjš w głównych sektorach gospodarki a rozwojem branży leasingowej. Działajšce w niej przedsiębiorstwa wišżš dużš nadzieję z pieniędzmi z nowej perspektywy unijnej, które powinny przełożyć się na wzrost inwestycji finansowanych przy udziale leasingu. Nadchodzšcš poprawę koniunktury gospodarczej potwierdza wskaŸnik PMI, który w grudniu sięgnšł 54,3 pkt i był na najwyższym poziomie w całym minionym roku.

Zdaniem Elżbiety Anders, członka zarzšdu PKO Leasing, głównym motorem rozwoju sektora pozostanie leasing pojazdów, zarówno lekkich, jak i transportu ciężkiego. – W ubiegłym roku zdominowały one strukturę przedmiotowš sprzedaży w branży i podobny scenariusz przewidujemy na rok bieżšcy. Rozpoczęcie finansowania projektów z nowej perspektywy unijnej powinno pozwolić również na powrót na wzrostowš œcieżkę leasingu maszyn i urzšdzeń, który w 2016 r. odnotował niższš dynamikę niż w poprzednich okresach – uważa Elżbieta Anders.

Bój o coraz mniejszych

Jakub Kizielewicz, prezes Prime Car Management, uważa że obecna sytuacja rynkowa sprzyja działalnoœci jego leasingowo-faktoringowej firmy. Skupia się na nowych produktach. Nie tylko on. – Kończymy dwuletniš budowę autorskiej aplikacji do obsługi całoœci procesów sprzedażowych i operacyjnych – mówi Tomasz Boduszek, prezes Pragma Inkaso, obecnej zarówno w branży leasingowej, jak i faktoringowej.

I Boduszek, i Kizielewicz zgodnie podkreœlajš, że rynek leasingu rozwija się bardzo dynamicznie, a ich firmy sš gotowe do dalszego rozwoju.

Zdaniem Kizielewicza największy potencjał dla rozwoju biznesu leasingowego drzemie w małych i œrednich firmach oraz konsumentach. Właœnie dzięki małym firmom osišgnęła wysokš dynamikę w 2016 r. Oferuje im produkty dotšd zarezerwowane dla największych przedsiębiorstw.

Jednak zwrot w kierunku coraz mniejszych podmiotów nie wszystkim wychodzi na dobre. – Branża notuje nieprzerwany od lat wzrost obrotów. Często jednak zwyżki te wišżš się ze spadkiem rentownoœci – zauważa Boduszek.

Podobnie bywa w branży faktoringowej. – Gdy duże przedsiębiorstwa zaczynajš chętniej œwiadczyć usługi dla coraz mniejszych klientów, zazwyczaj kończy się to brakiem zadowolenia ze współpracy po obu stronach – mówi Boduszek. – Klient wprawdzie otrzymuje niskš cenę, ale w tak ustandaryzowanej transakcji, że nie jest w stanie w pełni korzystać z przyznanego limitu i nie gwarantuje mu ona przewidywalnoœci finansowania. Faktor z kolei bywa rozczarowany zarówno pracochłonnoœciš obsługi takiej transakcji, jak i podwyższonym ryzykiem, do którego nie jest przyzwyczajony.

Według naszych rozmówców nowy rok będzie dobry dla faktorów i leasingodawców. – Niepewnoœć w sektorze bankowym, a co za tym idzie bardziej restrykcyjna polityka kredytowa, zawsze skłania do poszukiwania alternatywnych Ÿródeł finansowania – twierdzi Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring.

Boduszek dodaje, że obie branże majš spory apetyt na wzrost. – Chcemy się rozwijać zarówno wykorzystujšc dotychczasowe produkty i kanały dystrybucji, jak i o nowe kierunki. Chcemy zwiększyć sprzedaż tzw. mikrofaktoringu (dla małych firm – red.) z limitami na poziomie kilku czy kilkunastu tysięcy złotych. Planujemy również szerzej oferować klientom faktoring pełny, z przejęciem ryzyka – mówi Boduszek.

Problemy sektora

Rozwojowi obu branż sprzyjałaby poprawa dostępu do informacji o dłużnikach. – Każda firma powinna wiedzieć, czy jej kontrahent uczciwie rozlicza się ze swoich zobowišzań wobec fiskusa – mówi Kinkiel.

Innym problemem sš duże zaległoœci w sšdach oraz przewlekłoœć postępowań. – Często, gdy wyrok zdšży się uprawomocnić, dłużnika i jego firmy już dawno nie ma – żali się Kinkiel.

Boduszek jednak nie traci optymizmu: – Nasi klienci chcš się rozwijać, potrzebujš do tego finansowania, a ze strony banków odczuwalne jest „schłodzenie" finansowania dla małych klientów biznesowych – mówi.

Opinie

Andrzej Sugajski, dyrektor Zwišzku Polskiego Leasingu

Branża leasingowa skończyła rok z dobrym wynikiem. Mam nadzieję, że w 2017 r. będziemy obserwować wzrost inwestycji prywatnych i publicznych, co wpłynie na szybszy rozwój gospodarczy kraju. Istnieje duża zależnoœć pomiędzy trendami obserwowanymi w głównych sektorach polskiej gospodarki (sektor przemysłowy, budowlany, transportowy czy handlowy) a rozwojem branży leasingowej. W tym roku i kolejnych równie istotna dla branży leasingowej, jak i dla wszystkich przedsiębiorców czy samorzšdów, będzie stabilizacja otoczenia prawno-podatkowego. Firmy czekajš też na pienišdze z nowej perspektywy unijnej na lata 2014–2020. One także przyczyniš się do wzrostu inwestycji finansowanych przy udziale firm leasingowych.

Elżbieta Anders, członek zarzšdu PKO Leasing

Rynek leasingu w bieżšcym roku pozostanie na zapoczštkowanej w 2013 r. dwucyfrowej œcieżce wzrostu. Wzrost będzie wspierany przez rozpędzajšcš się gospodarkę, między innymi przez rosnšcy PKB i wysoki poziom inwestycji w przedsiębiorstwach. Dodatkowym wspierajšcym czynnikiem będzie powrót inflacji oraz malejšce bezrobocie. Za poprawš koniunktury przemawia również wskaŸnik koniunktury PMI, który w listopadzie i grudniu wskazał na znaczšcš poprawę prognoz rozwoju przez polskich przedsiębiorców.

Prognozy PKO Leasing wskazujš, że dynamika rynku leasingu w 2017 r. powinna oscylować w okolicach 10 proc. i tym samym będzie to pišty rok z rzędu z rekordowš wartoœciš sprzedaży.

Oferta także dla Kowalskiego

Sektor leasingowy w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie opierał się na autach osobowych i ciężarowych – uważajš eksperci. Firmy leasingowe chętniej otwierajš się z ofertš na mniejsze spółki, a nawet konsumentów, którym oferujš specjalne abonamenty.

Branża kusi klientów usługš dostosowanš do potrzeb, prostymi procedurami oraz atrakcyjnymi warunkami kredytowania.

W ostatnim czasie szerokim echem odbiło się wprowadzenie przez jeden z banków oferty leasingu uzależnionego od przebiegu pojazdu. Rata leasingowa jest sumš liczby pokonanych kilometrów, przemnożonych przez stawkę za kilometr, plus niewielka częœć stała.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL