Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Odszkodowania za powikłania poszczepienne do ministerstwa zdrowia

123RF
Ministerstwo zdrowia pracuje nad systemem odszkodowań dla rodziców, których dzieci trafiły do szpitala w wyniku niepożšdanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Projekt rozwišzań dotyczšcych niepożšdanych odczynów po szczepieniach obowišzkowych ma wkrótce trafić do konsultacji wewnštrzresortowych. Odszkodowania miałyby być wypłacane ze specjalnego funduszu i wesprzeć leczenie dzieci pokrzywdzonych przez NOP.

Zdaniem głównego inspektora sanitarnego Marka Posobkiewicza na miliony szczepionych dzieci ciężkie odczyny poszczepienne dotyczš zaledwie kilkorga małych pacjentów.

Dziœ rodzice dzieci poszkodowanych przez NOP mogš dochodzić odszkodowania wyłšcznie na drodze sšdowej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP" przypomina na swojej stronie internetowej, że w 13 krajach europejskich system odszkodowań działa od wielu lat. Zgodnie z rozporzšdzeniem ministra zdrowia w sprawie niepożšdanych odczynów poszczepiennych lekarz, który podejrzewa odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystšpienie, zgłasza go powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

Rozporzšdzenie dzieli NOP na trzy rodzaje: łagodne, w formie łagodnego obrzęku kończyny, silnego miejscowego zaczerwienienia lub goršczki, poważne, które charakteryzujš się dużym nasileniem tych objawów, ale nie wymagajš hospitalizacji, nie prowadzš do trwałego uszczerbku na zdrowiu i nie stanowiš zagrożenia dla życia, i ciężkie. Ciężkie NOP zagrażajš życiu i mogš kończyć się œmierciš, prowadzić do trwałego ubytku sprawnoœci fizycznej lub umysłowej oraz wymagać hospitalizacji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL