Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport

Infrastruktura lotniskowa nie nadšża za rozwojem lotnictwa

Fotolia
Infrastruktura lotniskowa nie jest budowana wystarczajšco szybko i nie nadšża za rozwojem lotnictwa - uważa dyrektor generalny Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) Alexandre de Juniac. Dodał, że takie inwestycje napędzajš PKB każdego kraju.

"Obszar, który wymaga pilnej uwagi, a który jest jednoczeœnie częœciš większego, globalnego problemu, to infrastruktura" - powiedział we wtorek szef IATA, przedstawiajšc w Genewie najnowszš prognozę dla branży lotniczej. Jego zdaniem infrastruktura lotniskowa nie jest budowana wystarczajšco szybko, aby poradzić sobie z rozwojem lotnictwa.

Jak podkreœlił, potrzebna jest współpraca rzšdzšcych z branżš lotniczš, aby mšdrze zaplanować i zbudować infrastrukturę, która w efekcie będzie napędzała rozwój gospodarek. Powiedział, że wyzwania zwišzane z infrastrukturš obejmujš również porty lotnicze. "Zasadniczo nasze żšdania sš raczej proste. Potrzebujemy zdolnoœci do zaspokojenia popytu. Porty lotnicze muszš być dostosowane do potrzeb użytkowników w zakresie jakoœci i specyfikacji technicznych" - podkreœlił.

Dlatego - jak tłumaczył szef IATA - potrzebne jest dobre zrzšdzani slotami. Chodzi o czas, w którym samolot może lšdować i startować na lotnisku. "Koordynacja tych slotów dla linii lotniczych jest bardzo ważna. Około dwie trzecie lotnisk w Europie ma kłopoty z koordynacjš tych slotów, a na œwiecie to m.in. Bangkok, Sydney, Sao Paulo czy Nowy Jork" - powiedział.

Sloty lotniskowe zapewniajš linii lotniczej prawo do korzystania z lotnisk w okreœlonych godzinach. Sš one stosowane, gdy port lotniczy posiada ograniczenia, np. w kwestii przepustowoœci pasów startowych lub dostępnych miejsc do parkowania. Sloty mogš być przedmiotem handlu.

Alexandre de Juniac podkreœlił, że branża lotnicza jest bardzo ważnš częœciš œwiatowej gospodarki. "Około 1/3 wartoœci towarów w handlu międzynarodowym przesyłane jest drogš lotniczš. Pasażerowie rocznie wydajš około 750 mld dolarów rocznie na bilety lotnicze" - tłumaczył szef IATA. Jego zdaniem samolot to wcišż najbezpieczniejszy sposób pokonywania długich dystansów.

Szef IATA jest przeciwny prywatyzacji lotnisk. "Rzšdy powinny chronić ten ważny narodowy majštek za pomocš żelaznych przepisów, które stawiajš na pierwszym miejscu interes narodowy. Mówišc szczerze, nie było ani jednego przypadku prywatyzacji lotniska, której efekty spełniłyby oczekiwania" - powiedział. Dodał, że prywatyzacja portów lotniczych to kwestia wymagajšca szczególnej uwagi i pilnego myœlenia. "W najbliższych latach będzie to główny cel IATA" - wskazał.

Zgodnie z wtorkowš prognozš IATA, linie lotnicze w przyszłym roku mogš zarobić ok. 38,4 mld dol., czyli więcej niż w tym roku, gdzie spodziewany jest zysk na poziomie 34,5 mld dol. W tym roku natomiast - jak powiedział Alexandre de Juniac - linie przewiozš 4 mld ludzi i około 60 mln ton cargo do ponad 20 tys. miast.

Jak mówił, w Europie "wšskie interesy narodowe" blokujš wdrażanie Single European Sky (Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej). "Pracujemy więc z rzšdami nad opracowaniem narodowych planów przestrzeni powietrznej, które mogš być podstawš dla Single Sky - i z pewnym powodzeniem. W ostatnich miesišcach podpisaliœmy umowy z Polskš i Francjš na współpracę przy opracowywaniu krajowej strategii przestrzeni powietrznej" - powiedział de Juniac. Dodał, że rozmowy sš prowadzone m.in. z Niemcami, Włochami i Hiszpaniš.

Pod koniec wrzeœnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że współpracuje z IATA ws. stworzenia Krajowej Strategii Zarzšdzania Ruchem Lotniczym. Strategia uwzględni m.in. zmiany przestrzeni powietrznej, które pozwolš na zwiększenie pojemnoœci oraz skrócenie tras, co ograniczy zużycie paliwa i negatywny wpływ lotnictwa na œrodowisko, większy nacisk na współpracę międzynarodowš w celu przyspieszenia osišgnięcia celów Single European Sky.

PAŻP szacuje, że w cišgu najbliższych dwóch dekad liczba operacji lotniczych w Polsce podwoi się do 1,5 mln lotów rocznie, a liczba pasażerów obsługiwanych przez lotniska krajowe będzie rosła w tempie 5,6 proc. i do 2030 r. dojdzie do 68 mln pasażerów rocznie.

IATA zrzesza 275 linii lotniczych, w tym PLL LOT. Zapewnia ponad 83 proc. œwiatowego ruchu lotniczego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL