Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport morski

Gróbarczy w Gdyni: gospodarka morska priorytetem rzšdu

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Gospodarka morska należy do priorytetów rzšdu – zapewnił w Gdyni minister gospodarki morskiej i żeglugi œródlšdowej Marek Gróbarczyk. Powiedział, że w 2018 r. rozpocznie się budowa przekopu przez Mierzeję Wiœlanš w Nowym Œwiecie.

Gróbarczyk uczestniczył w pištek w 17. Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017 - jednym z najważniejszych spotkań praktyków i ekspertów sektora morskiego.

Minister w swoim wystšpieniu inaugurujšcym Forum podkreœlił, że „gospodarka morska jest branżš, z którš rzšd wišże ogromne szanse i która należy do priorytetów rzšdu”. Powiedział, że dla rozwoju branży morskiej podstawowe sš: przemysł stoczniowy, żegluga, w tym żegluga œródlšdowa, eksploatacja portów, rybołówstwo, a także edukacja.

„Nasze cele dziœ koncentrujš się na realizacji już ostatniego elementu planu, finansowego” – powiedział. Chodzi o utworzenie Morskiego Funduszu Inwestycyjnego (MFI). „Bez tych pieniędzy ta branża nie ruszy” – dodał.

Wyjaœnił, że Morski Fundusz Inwestycyjny będzie dotyczył nie tylko przemysłu stoczniowego ale też żeglugi œródlšdowej.

„Założyliœmy, że do końca tego roku pojawiš się główne ramy (Morskiego Funduszu Inwestycyjnego – PAP), które chcielibyœmy omówić z przedsiębiorcami” – dodał. Przyznał, że „do tego czasu resort chciałby to uzgodnić z instytucjami nadzorujšcymi, czyli z Komisjš Nadzoru Finansowego, z głównymi inwestorami, którzy będš partycypować w tym funduszu, jak również z branżš”.

„Dopiero po tym chcemy to ujšć w formie ustawy, która na trwałe wpisze się w polskš legislację” – powiedział Gróbarczyk. Przyznał, że fundusze dla przedsiębiorców nie będš szybko dostępne. „Nie będzie to tak szybko; to niezwykle trudne zadanie (…); chcemy stworzyć rozwišzanie, które faktycznie będzie dawało szansę, pienišdze dla branży na funkcjonowanie” – tłumaczył.

Wyjaœnił, że pomysł utworzenia funduszu pojawił się przy okazji kontraktowania pierwszego promu dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (PŻB). „Widzimy, jakie ogromne problemy wišżš się z tym przedsięwzięciem. Gdyby już taki fundusz funkcjonował, to zakontraktowanie takiego promu trwałoby maksymalnie dwa tygodnie. A my już nad tym spędzamy dwa lata, aby można było uzyskać stabilne i trwałe finansowanie dla tego przedsięwzięcia” – tłumaczył. Wyraził nadzieję, że „w poniedziałek temat zostanie ostatecznie zakończony”.

Minister Gróbarczyk pytany przez dziennikarzy podczas briefingu o prace zwišzane z przekopem Mierzei Wiœlanej poinformował, że w najbliższy czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi œródlšdowej resort zaprezentuje efekt dotychczasowych prac dotyczšcych tej inwestycji.

„Przedstawimy studium wykonalnoœci, badania geologiczne i inne dokumenty, które udało się do tej pory przygotować” – dodał.

Poinformował, że „ministerstwo chce publicznie, oficjalnie ogłosić, w którym miejscu zostanie zrealizowany przekop”. „Oczywiœcie nie jest tajemnicš, że to będzie Nowy Œwiat, ale żeby jednoznacznie potwierdzić tę wiadomoœć, to potrzebowaliœmy tych wszystkich dokumentów i projektanta, który stwierdził, że jest to najlepsze miejsce do realizacji inwestycji” – mówił. Powiedział, że „pierwsza łopata będzie za rok”.

W obywajšcym się w Gdyni 17. Forum Gospodarki Morskiej uczestniczy kilkaset osób zwišzanych z branżš morskš. Podczas spotkania poruszane sš m.in. takie zagadnienia jak: perspektywy gospodarki morskiej w Polsce, innowacje w przemyœle stoczniowym, kwestie legislacyjne zwišzane z ustawš stoczniowš i statusem marynarzy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL