Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Państwo coraz mocniej naciska na Autostradę Wielkopolskš

Fotorzepa, Sławoir Mielnik
AW SA, koncesjonariusz trasy A2 z Konina do Nowego Tomyœla, spłaciła pierwszš transzę nienależnie pobranej pomocy publicznej.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że spółka Autostrada Wielkopolska 28 grudnia 2017 roku zwróciła Skarbowi Państwa 20 mln zł. To jednak niewielka częœć kwoty, na którš czeka – z odsetkami chodzi aż o 1,367 mld zł.

Państwo naciska

Skšd się to wzięło? W sierpniu 2012 r. Polska powiadomiła Komisję Europejskš, że wypłaciła spółce Autostrada Wielkopolska SA nadmiernš rekompensatę z tytułu utraty dochodów wynikajšcš ze zmian w przepisach dotyczšcych płatnych autostrad. Dotyczyła ona okresu od 1 wrzeœnia 2005 r. do 30 czerwca 2011 r. W 2005 r. zwolniono pojazdy ciężarowe posiadajšce ważnš winietę z obowišzku uiszczania opłat za przejazd autostradš. W 2011 r. winiety zastšpiło elektroniczne myto na państwowych drogach, a na odcinkach koncesyjnych ciężarówki zaczęły płacić zgodnie z tabelami opłat.

W przypadku AW SA warunki rekomp...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL