Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Terroryzm

UNICEF: Dżihadyści wysyłajš dzieci na śmierć

Fotolia.com
Dżihadyœci z organizacji terrorystycznej Boko Haram działajšcy na północnym wschodzie Nigerii coraz częœciej wykorzystujš dzieci do przeprowadzania samobójczych zamachów bombowych - zaalarmowała organizacja ONZ na rzecz dzieci UNICEF.

Z komunikatu wynika, że od poczštku roku liczba dzieci wykorzystanych w zamachach wzrosła czterokrotnie w porównaniu z całym 2016 rokiem.

Od 1 stycznia terroryœci z Boko Haram doprowadzili do œmierci w samobójczych zamachach 83 dzieci, w tym 55 dziewczynek, często w wieku poniżej 15 lat. Wœród ofiar jest też niemowlę, które jedna z dziewczynek niosła na plecach.

UNICEF zaznacza, że uważa te dzieci przede wszystkim za ofiary, a nie za sprawców zamachów.

Założona w 2002 roku organizacja Boko Haram poczštkowo stawiała sobie za cel walkę z zachodniš edukacjš.

W 2009 roku rozpoczęła akcję zbrojnš na rzecz przekształcenia Nigerii lub przynajmniej jej częœci w muzułmańskie państwo wyznaniowe, w którym obowišzywałoby prawo szariatu.

Szacuje się, że w wyniku islamistycznej rebelii w tym jednym z najludniejszych krajów Afryki zginęło ponad 20 tysięcy osób, a 2,6 mln musiało opuœcić swe domy. 170-milionowa ludnoœć Nigerii jest prawie równo podzielona na muzułmanów i chrzeœcijan.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL