Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Terroryzm

Fińska policja: Kościół w Helsinkach miał być celem ataku

Alessio Damato [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons
Koœciół Temppeliaukio w Helsinkach, tzw. koœciół w skale będšcy jednš z głównych atrakcji turystycznych stolicy Finlandii, miał być celem zamachu terrorystycznego - potwierdziła fińska policja.

Przed koœciołem ustawiono w poniedziałek betonowe zapory.

„Według posiadanych informacji Koœciół Temppeliaukio mógł być celem zamachu terrorystycznego. Policja zastosowała wszystkie możliwe procedury w celu wyjaœnienie zagrożenia” - głosi opublikowany w internecie policyjny komunikat.

Jak zaznaczył dziennik „Helsingin Sanomat” policja nie potwierdziła, czy zareagowała w ten sposób na doniesienie od osoby prywatnej, czy też informacje o możliwym akcie terroru pochodziły z jej własnych działań operacyjnych.

W niedzielę w okolicach koœcioła Temppeliaukio policja przeprowadziła poszukiwania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, ale nikogo nie zatrzymała. Policja nie informowała, że akcja ta ma zwišzek z potencjalnym atakiem terrorystycznym, ponieważ nie chciała wzbudzać niepotrzebnej paniki wœród mieszkańców.

W poniedziałkowym komunikacie policja zapewniła, że stale ocenia zagrożenie i stara się zagwarantować bezpieczeństwo obywatelom. Poinformowała również, że nie będzie kontynuować poszukiwań osób podejrzanych. Postawione przed koœciołem betonowe zapory nie zostanš na razie usunięte.

W œrodę fińska służba kontrwywiadu SUPO przedstawiła nowš ocenę zagrożenia atakami terrorystycznymi. W Finlandii obowišzuje obecnie podwyższony czyli drugi w czterostopniowej skali stopień zagrożenia aktami terroru. Skala ta obejmuje stopnie niski, podwyższony, wysoki i bardzo wysoki. Jak zaznaczono, zagrożenie terroryzmem jest w Finlandii tak duże jak nigdy wczeœniej. Według SUPO w Finlandii jest około 350 osób, okreœlonych jako „sprzyjajšce” terroryzmowi, tj. takich, które mogš być potencjalnie zaangażowane we wspieranie działalnoœci terrorystycznej.

Ewangelicki koœciół Temppeliaukio jest popularnym miejscem koncertów i innych imprez kulturalnych. Koœciół został wykuty w skale pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Każdego roku odwiedza go kilkaset tysięcy turystów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL