Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Terroryzm

Papież: żaden naród nie jest przestępczy, a żadna religia - terrorystyczna

Papież Franciszek
AFP
Żadnego narodu nie można uznać za przestępców, a żadnej religii za terrorystycznš- napisał papież Franciszek w przesłaniu na obrady ruchów ludowych w mieœcie Modesto w Kalifornii w USA. „Nie istnieje terroryzm chrzeœcijański ani żydowski czy islamski” - dodał.

“Przeciwstawiajšc terrorowi miłoœć, pracujemy na rzecz pokoju” - oœwiadczył Franciszek w orędziu ogłoszonym w pištek przez Watykan. Przestrzegł przed postępem „dehumanizacji” życia społecznego, która, jak wskazał, polega na „obojętnoœci, hipokryzji i nietolerancji”.

“Żaden naród to nie kryminaliœci, przemytnicy narkotyków czy sprawcy przemocy” - podkreœlił. Jak zauważył, „sš fundamentaliœci i sprawcy przemocy we wszystkich narodach i religiach, którzy umacniajš się za sprawš nietolerancyjnych uogólnień, karmiš się nienawiœciš i ksenofobiš”.

W rozważaniach na temat ubóstwa i niesprawiedliwoœci społecznej papież przestrzegł: „Rany, jakie powoduje system gospodarczy, który ma w swym centrum bożka pienišdza, zostały w przestępczy sposób zignorowane”.

„W zglobalizowanym społeczeństwie istnieje elegancki styl patrzenia z boku, który się stale powtarza; pod pozorem politycznej poprawnoœci i ideologicznych mód patrzy się na cierpišcego, nie dotykajšc go, pokazuje się go na żywo, a nawet wygłasza się przemówienie pozornie tolerancyjne i pełne eufemizmów, ale nie robi się nic konkretnego, by wyleczyć rany społeczne czy stawić czoła strukturom pozostawiajšcym tylu ludzi na ulicy” - napisał Franciszek.

Jego zdaniem takie postawy to „hipokryzja” i „moralne oszustwo”.

„Gangreny systemu nie da się wiecznie maskować, bo wczeœniej czy póŸniej zaczyna się czuć fetor i kiedy nie można już mu zaprzeczać, ta sama siła, która zrodziła ten stan rzeczy, przystępuje do manipulowania strachem, niepewnoœciš, protestami, a nawet uzasadnionym oburzeniem ludzi, by przerzucić odpowiedzialnoœć za to zło na tego, kto nie jest bliŸnim” - uważa papież.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL