Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Polskie firmy sięgajš po kosmiczne technologie

materiały prasowe
Wartoœć polskiej „branży kosmicznej”, czyli firm wykorzystujšcych technologie kosmiczne, wynosi od 7,3 do 12,5 mld zł – wynika z szacunków firmy audytorsko-doradczo-outsourcingowej Grant Thornton.

Jak pokazujš badania, biznes na œwiecie w coraz większym stopniu korzysta z dorobku naukowców zajmujšcych się kosmosem i jego eksploracjš. Coraz więcej firm wdraża do własnej produkcji technologie, które powstały na potrzeby astronautyki. Jak wynika z obliczeń Space Foundation, globalna branża technologii kosmicznych osišgnęła w 2014 r. przychody na poziomie 330 mld dol. Firma Grant Thornton sprawdziła, jak w tym kosmicznym wyœcigu radzš sobie polscy przedsiębiorcy. Okazało się, że całkiem dobrze. Jak wynika z raportu „Gwiezdny biznes”, wartoœć polskiej branży kosmicznej liczona jest już w miliardach złotych i z roku na rok mocno roœnie.

Eksperci Grant Thornton przy wycenie wielkoœci branży przyjęli metodologię zakładajšcš dwa podejœcia: wšskie i szerokie. – W podejœciu wšskim pod uwagę braliœmy firmy, które w dużym stopniu opierajš swój model biznesowy na wykorzystaniu technologii wywodzšcych się z astronautyki i bez tych rozwišzań właœciwie nie były w stanie kontynuować działalnoœci w obecnej formie. To np. producenci nawigacji samochodowych czy innych urzšdzeń opartych na technologii GPS. W ujęciu szerszym uwzględniliœmy natomiast też firmy, które w pewnym stopniu wykorzystujš technologie kosmiczne, ale byłyby w stanie bez nich funkcjonować, tyle że z pewnymi komplikacjami. Chodzi tu np. o linie lotnicze – wyjaœnia Paweł Zaczyński, menedżer w departamencie audytu Grant Thornton.

Według szacunków tej firmy, wartoœć branży w ujęciu wšskim wyniosła 7,3 mld zł, a w ujęciu szerokim – 12,5 mld zł. Według prognozy na 2015 r., wartoœć ta wzroœnie do odpowiednio 8,4 i 13,7 mld zł. – To pokazuje, jak branża ta szybko się rozwija, wielokrotnie szybciej, niż roœnie polski PKB – podkreœla Paweł Zaczyński i dodaje, że rodzime firmy coraz odważniej sięgajš po technologie, które swój rodowód majš w astronautyce i badaniu przestrzeni kosmicznej. – Technologie te mocno się w ostatnich latach upowszechniły i stały się bazš dla całych nowych branż w polskiej gospodarce, których rynek sięga już miliardów złotych, a zatrudnienie liczone jest w tysišcach. Bioršc pod uwagę dynamikę, z jakš te branże rosnš, można zakładać, że technologie kosmiczne będš z roku na rok coraz silniej podbijać polski PKB – komentuje Zaczyński.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL