Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Robotyka kosmiczna rozwojowym sektorem dla polskich firm

Polskie firmy coraz częœciej kierujš się ku sektorowi kosmicznemu: współpracujš m.in. z Europejskš Agencjš Kosmicznš, zyskujšc dostęp do najnowszych technologii.

O realizowanych projektach i perspektywach rynku mówiš PAP Technologie przedstawiciele firm zajmujšcych się robotykš kosmicznš.

- Sšdzę, że perspektywy robotyki kosmicznej sš znacznie większe niż misji załogowych – twierdzi w rozmowie z PAP Technologie Jacek Kosiec, dyrektor programów kosmicznych firmy Creotech Instruments, projektujšcej i wykonujšcej różnego rodzaju urzšdzenia satelitarne i naziemne. Jak tłumaczy, „wykonanie odpowiednich kapsuł i zabezpieczeń dla ludzi w kosmosie jest niezwykle kosztowne, więc znacznie bardziej się opłaca wysyłanie zrobotyzowanych sond – czy to do prowadzenia badań naukowych czy do eksploracji asteroid lub nawet planet". Jego zdaniem wyzwania sš jednak odpowiednio duże: "elektronika musi być niezwykle zaawansowana i przede wszystkim, jak zwykle w kosmosie, niezawodna".

Polskie firmy technologiczne coraz chętniej kierujš swojš uwagę ku sektorowi kosmicznemu, co można było zaobserwować podczas Forum Sektora Kosmicznego, które odbyło się 9 marca 2016 w Warszawie. Ponad 30 polskich organizacji prezentowało podczas imprezy produkty i usługi przeznaczone dla sektora kosmicznego – w tym firmy zajmujšce się dostarczaniem rozwišzań dla robotyki kosmicznej.

Ze względu na swojš specyfikę, przemysł kosmiczny wymaga œcisłej współpracy z zagranicznymi instytucjami. Robi tak zarówno Creotech Instruments, budujšce elektronikę orbitalnš z certyfikatem Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak i specjalizujšca się w budowaniu precyzyjnych mechanizmów kosmicznych firma Astronika. Przy projektach międzynarodowych pracuje od swojego powstania w 2013 r.

- Obecnie realizujemy pięć różnych projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, właœnie zakończyliœmy jeden kontrakt dla Niemieckiej Agencji Kosmicznej – powiedział PAP Technologie Jakub Stelmachowski z Astroniki. Firma pracuje m.in. przy budowie mechanizmów do urzšdzeń penetrujšcych, które wgłębiajšc się w grunt pomagajš okreœlić różne jego właœciwoœci. Urzšdzenia przez niš projektowane sš stosowane przede wszystkim podczas misji eksploracyjnych, np. na Księżyc, asteroidy lub na Marsa.

- Z każdym nowym kontraktem nabywamy sporo doœwiadczenia, a także firma zatrudnia następnych inżynierów – mówi Stelmachowski i podkreœla, że „branża kosmiczna rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie, więc polskie firmy majš przed sobš dobrš perspektywę rozwoju".

Perspektywy te sprawiajš, że branża kosmiczna przycišga również firmy i instytucje działajšce w innych sektorach, jak np. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.

- Jesteœmy instytutem badawczym prowadzšcym zarówno badania naukowe jak i prace wdrożeniowe na rzecz przemysłu – mówi w rozmowie z PAP Technologie Paweł Wittels z PIAP. Instytut specjalizuje się w projektowaniu i produkcji robotów mobilnych dla wojska i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a w branży kosmicznej - w obszarze robotyki orbitalnej.

PIAP realizuje zlecenia dla Europejskiej Agencji Kosmicznej; jednym z nich jest chwytak, który pomoże w deorbitacji satelity Envisat.

- Chwytak będzie znajdował się na robotycznym ramieniu, w które zaopatrzony będzie satelita serwisowy – tłumaczy Wittels.

- Po zbliżeniu się do uszkodzonego Envisat, jego zadaniem będzie uchwycenie pierœcienia mocujšcego na satelicie Envisat. Jest to duże wzywanie techniczne ponieważ całš operację należy tak przeprowadzić, aby udała się to za pierwszym razem, a satelity nie odbiły się od siebie i nie rozpoczęły niekontrolowanego ruchu - podkreœla.

Instytut ma nadzieję poprzez współpracę z przemysłem kosmicznym zyskać dostęp do nowych rozwišzań technologicznych.

- Spodziewamy się, że jednym z długofalowych rezultatów będzie efekt transferu technologii – mówi Mateusz Wolski z Biura Projektów Kluczowych PIAP. „Dzięki realizacji nowych zleceń od Europejskiej Agencji Kosmicznej będziemy mogli pozyskiwać pewnš wiedzę, którš będziemy potem stosowali w naszych ziemskich produktach."

- Natomiast w perspektywie 10 czy 15 lat, mogš się pojawić nowe zastosowania technologii kosmicznych – dodaje Wolski, przypominajšc o historii GPS, które pierwotnie miało bardzo wšskie zastosowanie. Jak uważa, w szerszej perspektywie rynek ma więc potencjał do znacznego rozwoju, co oznacza produkty, które znajdš zastosowanie w zupełnie nowych obszarach.

Wolski ma tutaj na myœli przede wszystkim serwisowanie satelitów na orbicie oraz górnictwo kosmiczne. Jego zdaniem „zwłaszcza w drugim przypadku jesteœmy póki co w fazie koncepcyjnej – te technologie jeszcze nie istniejš".

- Ale właœnie między innymi dlatego chcemy się zajmować robotykš kosmicznš: za kilka lat, kiedy ten rynek już dojrzeje, będziemy mogli zostać dostawcš technologii dla przyszłych misji kosmicznych, zarówno serwisowych, jak i górniczych – mówi.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL