Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Wiesław Rozłucki w radzie nadzorczej spółki XTPL

tv.rp.pl
Wiesław Rozłucki - były prezes i współtwórca GPW - został powołany do rady nadzorczej technologicznej spółki. Ma jš wspierać w działaniach zwišzanych z rynkami kapitałowymi i ładem korporacyjnym.

- Dlaczego angażuję się w młodš, dopiero dojrzewajšcš spółkę? Bo właœnie od takich, innowacyjnych, technologicznych firm zależy przyszłoœć i prosperity warszawskiej giełdy. Imponuje mi fakt, że obecnie polski biznes technologiczny projektuje swojš przyszłoœć od razu na rynki globalne, bez kompleksów. Oczywiœcie, w pomysłach kalibru XTPL zaszyte jest ryzyko i wiele wyzwań, typowych dla przełomowych innowacji. Jednak widzę w tej spółce nowš jakoœć, œwieżoœć oraz doœwiadczonych menedżerów, dobrze rozumiejšcych międzynarodowe procesy na linii biznes-nauka – mówi, cytowany w komunikacie, Wiesław Rozłucki.

Tymczasem spółka podkreœla, że rynki międzynarodowe to jej naturalny cel. Ze względu na platformowy charakter rozwišzań w dziedzinie nanodruku, mogš one zostać wdrożone w wielu silnie rozwijajšcych się branżach. Spółka informuje też, że konsekwentnie weryfikuje kolejne obszary zastosowań swojej technologii. Poza rynkiem wyœwietlaczy czy ogniw fotowoltaicznych sš to m.in.: takie segmenty jak biosensory, zabezpieczenia antypodróbkowe oraz mikroelektronika. Wartoœć samego rynku elektroniki drukowanej – stanowišcego jeden z głównych obszarów aplikacyjnych dla technologii XTPL - w 2017 r. szacowana była na ponad 29 mld USD. W 2027 r. ma to być już ponad 73 mld USD.

- Wiesław Rozłucki swojš wiedzš oraz doœwiadczeniem z pewnoœciš wesprze XTPL w szybkim podniesieniu naszych kompetencji zwišzanych z rynkami kapitałowymi i szeroko rozumianym ładem korporacyjnym. Nasze rozwišzania majš zrewolucjonizować globalny przemysł. Dlatego dziœ już dawno nie myœlimy o sobie jako o start-upie. Ruszamy na globalny rynek i wchodzimy obecnie w najgorętszy okres swojego wzrostu – podkreœla, cytowany w komunikacie Filip Granek, prezes XTPL.

Spółka jest w trakcie przejœcia na rynek główny GPW i szykuje się do notowań równoległych na giełdzie we Frankfurcie.

- Mojš rolš jest aktywnie wesprzeć spółkę m.in. w dalszej profesjonalizacji jej struktur, we wprowadzeniu nieco korporacyjnego sznytu - w dobrym tego słowa znaczeniu. Przypadek XTPL nie jest dla mnie nowoœciš, bo przecież zajšłem się budowaniem warszawskiej giełdy na etapie, gdy była ona dużo mniej rozwinięta niż XTPL – zaznacza Rozłucki.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL