Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

#RZECZoBIZNESIE: Paweł Wieczyński: Dane cenniejsze niż ropa

Zamierzamy zrewolucjonizować proces wykorzystania danych ukrytych w korporacjach, dużych przedsiębiorstwach czy instytucjach rzšdowych – mówi Paweł Wieczyński, prezes PiLab, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć zaznaczył, że parę miesięcy temu wszyscy na œwiecie doszli do wniosku, że dane to surowiec warty więcej niż ropa.

- Dane, które generujš dzisiaj bardzo dużo pieniędzy to dane konsumenckie – mówił Wieczyński.

- Jest jeszcze znacznie większy zestaw danych, który nie jest utylizowany. Sš to dane poukrywane w korporacjach, dużych przedsiębiorstwach czy instytucjach rzšdowych. Nie wiemy jeszcze jak wykorzystać te dane. To jest „ropa”, której jeszcze nie wydobyto, a tylko zidentyfikowano. Cały biznes zwišzany z wydobyciem tej „ropy”, przetworzeniem i dokonaniem rafinacji, to temat którym my się zajmujemy i zamierzamy go mocno zrewolucjonizować – dodał.

Model biznesowy PiLab zakłada, że zyski przyjdš dopiero za kilka lat.

- W Krzemowej Dolinie już ten proces znajš od kilkudziesięciu lat. W Polsce uczymy się tego. Jeœli mamy ambicję zbudować Krzemowš Dolinę to musimy nauczyć się cierpliwoœci – tłumaczył.

Jeden z inwestorów PiLab to członek zarzšdu Oracle, który był w niej od poczštku.

- Gdy się okazało, że mamy w Polsce technologię, która powoduje u tego typu ludzi wypieki na twarzy, oni mówiš „wow, to nie może tak działać”, postanowiliœmy, że zbudujemy na bazie tej technologii globalny produkt. Ta œcieżka trwa kilkanaœcie lat – mówił goœć.

Tłumaczył, że technologia PiLab pozwala na połšczenie bardzo dużych wolumenów danych z różnych Ÿródeł w jednym miejscu, w taki sposób, żeby robić na nich bardzo zaawansowanš analizę.

- Zarówno tradycyjnš analizę, jak i analitykę grafowš - tłumaczył Wieczyński.

Wyjaœnił, że dzisiaj stosuje się do tego oddzielne bazy danych grafowych.

- Zazwyczaj œwiat analityki tradycyjnej i baz danych grafowych jest oddzielny. My potrafimy to wszystko wrzucić w jedno miejsce i udostępnić do zaawansowanej analizy – mówił.

Chris Westphal, który stworzył (a następnie sprzedał) firmę Visual Analytics również dołšczył do grona doradców firmy.

- Chris to gwiazda w œwiecie analityki œledczej. Napisał m.in. ksišżkę, którš się okreœla „bibliš inwestygacji œledczej”, czyli jak analizować za pomocš systemów różnego rodzaju nieprawidłowoœci - zaznaczył Wieczyński.

- Taka osoba zdecydowała, że z jednej strony zostanie naszym inwestorem. Z drugiej strony daje twarz i zaangażuje się. Chris uważa, że czas rzucić rękawice Palantir, głównemu konkurentowi. Ma z tym zwišzane plany, a szukał technologii, która by na to pozwalała – dodał.

PiLab ostatnio otrzymała patent w USA.

- Jest to jeden z kilku, które procedujemy. Okazało się, że nasza technologia ma na tyle unikalne niektóre elementy, że warto je zabezpieczyć - wyjaœnił Wieczyński.

- Patent to jest również nasze zabezpieczenie, żeby nikt nas nie posšdził, że naruszamy czyjšœ technologię – dodał.

Goœć spodziewa się, że PiLab będzie właœcicielem co najmniej kilku patentów w najbliższych latach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL