Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Mniej ataków phishingowych

Fotorzepa, Marta Bogacz
W małych i œrednich firmach e-maile phishingowe zdarzajš się raz na około 3 tys. wiadomoœci.

W całym 2016 roku jedna wiadomoœć na 2596 miała charakter ataku, podczas gdy w 2015 roku zainfekowana wiadomoœć trafiała się raz na 1846 e-maili - wynika z danych firmy Symantec. W podwyższonej grupie ryzyka znajdujš się małe i œrednie firmy, w których wiadomoœci phishingowe zdarzajš się raz na 2897 e-maili, podczas gdy w firmach zatrudniajšcych 1001-1500 osób, trzeba otworzyć ponad 6 tys. wiadomoœci.

- Mniejszy budżet na IT to też często mniejsze wydatki na kwestie zwišzane z bezpieczeństwem. Stšd to właœnie małe i œrednie firmy sš bardziej narażone m.in. na phishing, bo mówišc wprost, stanowiš łatwiejszy cel. Warto jednak pamiętać, że już teraz nie tylko budżet decyduje o tym, czy firma będzie odpowiednio zabezpieczona. Jest to kwestia wyboru odpowiedniego narzędzia i zwišzania się z odpowiednim dostawcš. Jeżeli postawimy na dużš międzynarodowš markę oferujšcš rozwišzania w chmurze, dzięki wykorzystaniu przez niš najwyższej klasy zabezpieczeń, dane firmowe sš bardzo dobrze chronione – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Jakub Hryciuk, dyrektor zarzšdzajšcy Onex Group.

Okazuje się, że w małych i œrednich firmach e-maile phishingowe zdarzajš się raz na ok. 3 tys. wiadomoœci. Podobny odsetek ataków widać w firmach zatrudniajšcych od 251 do 500 pracowników oraz w przedsiębiorstwach, gdzie pracuje od 1501-2500 osób.

Jak podkreœlajš eksperci, ataki phishingowe wymierzone sš najczęœciej w te sektory rynku, gdzie dane przechowywane na komputerach majš największš wartoœć – chodzi zarówno o informacje, jak i wykorzystywane technologie. W pierwszej trójce najbardziej zagrożonych branż znajduje się rolnictwo, finanse i górnictwo.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL