Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Alternatywny magazyn artystyczny ponad podziałami

Andrzej Tobis, Tablica, tarcza z koszem z cyklu A-Z (Gabloty edukacyjne)
materiały prasowe
Międzynarodowy Kolektyw Sputnik Photos nie tylko zajmuje się fotografiš, ale proponuje również nowe inicjatywy artystyczno-wydawnicze.

Kolektyw Sputnik Photos chce powrócić do idei zinu - alternatywnego magazynu tworzonego przez artystów. Zin jest rodzajem pisma tworzonego przez miłoœników konkretnego tematu. Wydawane sš one własnym nakładem, zwykle nieregularnie. Jako wydawnictwa niezależne zazwyczaj dystrybuowane sš w niewielkiej iloœci, od kilku do kilkuset egzemplarzy.

Do stworzenia zina Sputnik Photos zaprosił ludzi pióra, a w przestrzeni miejskiej oddał głos artystom wizualnym. Pierwszy numer zina Kolektywu Sputnik Photos - „Strony”, poœwięcony będzie ekologii i œrodowisku.

Artyœci Kolektywu Sputnik Photos postanowili wydać magazyn dlatego, że wcišż szukajš języka, który pozwoli wyrazić ich stosunek do współczesnoœci i chcš „mówić” do odbiorcy nie tylko językiem fotografii. 

Zaproszeni do współpracy ludzie pióra piszš o tym, co ich inspiruje, martwi i niepokoi: o drzewach, nie tylko tych z Puszczy Białowieskiej, o ptakach, również tych, których już nie ma, gdyż nie przetrwały w naszym œwiecie, o zanieczyszczeniu œrodowiska i codziennych drobnych działaniach, które na to œrodowisko majš wpływ, o zmianach klimatu oraz o tym, czy zatrzymanie efektu cieplarnianego jest jeszcze możliwe. 

Wœród autorów pierwszego numeru pod redakcjš Olgi Gitkiewicz znajdš się między innymi Aneta Prymaka-Oniszk, Marta Sapała, Jacek Karczewski, Filip Springer, a także autor komiksów Jacek Fršœ. 

Dopełnieniem każdego numeru „Stron” będš billboardy przedstawiajšce prace artystów wizualnych, które pojawiš się w przestrzeni miejskiej. Czterech z nich będzie mogło w tej formie odnieœć się do tematu przewodniego każdego z wydanych numerów. Przy pierwszym numerze będš to Joanna Rajkowska, Michał Frydrych, Andrzej Tobis oraz Diana Lelonek.

Kolektyw Sputnik Photos powstał w 2006 roku. Tworzš go fotografowie z różnych krajów: Andrej Balco, Jan Brykczyński, Rafał Milach, Agnieszka Rayss, Andrei Liankevich, Justyna Mielnikiewicz i Filip Singer. Artystów łšczy wspólne doœwiadczenie czasu transformacji oraz chęć opowiadania o swoim regionie. Członkowie kolektywu to doœwiadczeni oraz nagradzani na całym œwiecie fotografowie, laureaci prestiżowych konkursów, takich jak między innymi World Press Photo czy Pictures of the Year International. Przez niemal 10 lat swojej działalnoœci kolektyw zorganizował kilkadziesišt wystaw fotograficznych na całym œwiecie, prezentujšc swoje prace w galeriach, muzeach oraz na festiwalach fotograficznych.

W roku 2017 zin „Strony” ukaże się trzy razy, a każdemu numerowi towarzyszyć będzie debata z jego twórcami. 

Pierwsza z debat, a jednoczeœnie premiera pierwszego numeru „Stron” odbędzie 1 lipca w Barze Studio o godzinie 17:00. 

Kolejne numery zina w limitowanym nakładzie dostępne będš w internecie, na stronach www.sputnikphotos.com, ISSU, ziny.pl oraz w wybranych warszawskich klubokawiarniach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL