Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sylwetki

Biznesowa historia rodziny Trumpów

facebook.com/TwojaDrugaPensjaBlogGieldowy
Magazyn Forbes wycenia majštek Donalda Trumpa na 3,7 mld dolarów. Daje to republikańskiemu kandydatowi 156 miejsce na prestiżowej liœcie najbogatszych Amerykanów.

Droga do takiej pozycji nie była łatwa. Biznesowa historia rodziny Trump mogłaby z powodzeniem posłużyć za scenariusz do nowego serialu HBO.

Friedrich Trump

W 1885 roku 16-letni fryzjer z Niemiec przypłynšł najtańszš klasš do Nowego Jorku i rozpoczšł pracę w swoim wyuczonym fachu. Już 6 lat póŸniej oszczędny i pracowity dziadek Donalda Trumpa posiadał wystarczajšcš sumę pieniędzy. by podšżyć na zachodnie wybrzeże, gdzie wybuchła właœnie goršczka złota. Bystry Trump senior nie miał jednak najmniejszego zamiaru szukać żółtego metalu. Trafnie zauważył, że poszukiwacze złota sš dużo pewniejszym Ÿródłem zysku niż samo złoto. W dzielnicy czerwonych latarni w Seattle został właœcicielem restauracji oferujšcej zarówno posiłki, jak i towarzystwo prostytutek. Przodek Donalda Trumpa zastosował ten mechanizm kilkukrotnie w różnych miejscach, w których aktualnie miała miejsce goršczka złota. Jego kontrowersyjny, ale skuteczny model biznesowy był tak efektywny, że w 1905 roku wcišż młody, bo zaledwie 36-letni Trump senior posiadał już majštek wart wg dzisiejszej siły nabywczej 8 milionów dolarów! Zdobytš fortunę Friedrich Trump zainwestował w nowojorskie nieruchomoœci położone w dzielnicy Queens.

Frederic Christ Trump, Ojciec Donalda

W latach 1918-1921 rodzina Trump przeszła pierwszš wielkš próbę. W 1918 roku młodo zmarł dziadek Donalda, a kryzys lat 1920-1921 pozbawił rodzinę znacznej częœci majštku. Młody Frederic Christ został rzucony na głębokš wodę i po œmierci ojca pracował jako niewykwalifikowany pomocnik na budowie, równoczeœnie zdobywajšc wykształcenie w szkole wieczorowej i poprzez kursy korespondencyjne. Dzięki ciężkiej pracy awansował na cieœlę i zaczšł zdobywać doœwiadczenie w obrocie nieruchomoœciami. Na szczęœcie jego matka wcišż posiadała pewien kapitał po zmarłym mężu, więc wspólnie założyli spółkę budujšcš domy na Brooklynie i w Queens. Stawiali na segment premium: o ile typowy dom kosztował wtedy 8500 dolarów, to domy firmy E. Trump i Syn kosztowały 30 tysięcy. W okresie powojennym Frederic Christ chętnie wykorzystywał subwencje rzšdowe i skupił się na budowaniu osiedli domów m.in. dla weteranów wojennych. Działanie na pograniczu sektora prywatnego i publicznego naraziło go na oskarżenia o korupcyjny charakter współpracy z nowojorskimi demokratami, równoczeœnie jednak pozwoliło na pomnażanie kapitału w zawrotnym tempie 25% rocznie przez wiele lat.

Donald Trump wchodzi na Manhattan

Wiele elementów kariery zawodowej kandydata do fotela prezydenta USA przypomina doœwiadczenia jego przodków. Wbrew radom Ojca Donald Trump zdecydował się wejœć na Manhattan, ale podobnie jak on korzystał chętnie ze wsparcia instytucji publicznych. W latach 70-tych Nowy Jork stracił 10% populacji, pojawiły się głosy polityków o potrzebie ratowania miasta oraz działania w tym kierunku. Dla Donalda oznaczało to ulgi podatkowe przy inwestowaniu na Manhattanie. Geniusz Trumpa polegał na tym, że przewidział on coœ, co dziœ wydaje się oczywiste, ale wtedy wcale takim nie było. Jego zdaniem, pomimo upadku takich oœrodków jak Detroit czy Nowy Orlean oraz wielu innych miast amerykańskich, Nowy Jork, a zwłaszcza Manhattan ze swoim centrum finansowym miały pozostać sercem amerykańskiej i œwiatowej gospodarki, co przełoży się na ceny nieruchomoœci na tym obszarze.

Zbankrutuj i bšdŸ jeszcze bogatszy

Równoczeœnie Donald Trump podjšł wiele błędnych decyzji, a jego firmy - bo miał ich wiele - prowadzone były zbyt agresywnie. Inwestycje w kasyna w Atlantic City podparte zbyt dużš iloœciš kredytów doprowadziły jego firmy do bankructwa w latach 90-tych, lecz on sam jako osoba fizyczna nigdy nie ogłosił niewypłacalnoœci, co do dziœ stanowczo podkreœla. Na szczęœcie dla niego samego, biznesy Donalda Trumpa były tak duże, że wierzycielom bardziej opłacało się pozostawić je przy życiu redukujšc zadłużenie niż doprowadzić je do ostatecznego upadku i próbować odzyskać pienišdze poprzez wyprzedaż aktywów. Biznesmenowi pomogła też sława i wartoœć nazwiska, które przycišgało klientów do lokali noszšcych nazwy takie jak Trump Tower czy Trump Castle. W póŸniejszym okresie ceny nieruchomoœci w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie na Manhattanie, znacznie wzrosły, a Donald Trump odrodził się niczym feniks z popiołów.

To tylko niewielki zarys fascynujšcej historii rodziny Trump. Jeœli chcesz jš poznać lepiej w dwugodzinnym, bezpłatnym audiobooku, to serdecznie zapraszam po jego odbiór na mój blog.

Łukasz Tomys

Autor jest twórcš branżowego bloga: https://www.facebook.com/TwojaDrugaPensjaBlogGieldowy/

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL