Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Niemcy tłumaczš konstytucję na arabski

AFP
W Niemczech przetłumaczono na język arabski pierwsze 20 artykułów konstytucji tego kraju, w których okreœlone sš podstawowe prawa, takie jak wolnoœć słowa, by pomóc uchodŸcom w zintegrowaniu się w nowych dla nich warunkach.

Do Niemiec dotrze w tym roku ok. 800 tys. imigrantów ekonomicznych i uchodŸców, uciekajšcych przed konfliktami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zajęcie się tak wielkš liczbš przybyszów wymaga znacznych nakładów finansowych i rozwišzania wielu problemów praktycznych. Coraz częœciej słychać też obawy o możliwoœć zintegrowania się migrantów w społeczeństwie niemieckim.

Wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel (SPD) podkreœlił w wywiadzie dla œrodowego wydania gazety "Bild", że uchodŸców wita się w Niemczech, ale muszš oni dołożyć starań, by dostosować się do życia w tym kraju.

Powiedział, że przybysze muszš nie tylko nauczyć się języka niemieckiego, ale także "reguł gry" w nowym dla nich kraju. Wyraził przekonanie, że pomoże im w tym pierwsze 20 artykułów niemieckiej konstytucji. Przekład na arabski wydano w 10 tysišcach egzemplarzy; będzie rozdawany uchodŸcom w oœrodkach, w których prowadzi się ich rejestrację.

Gabriel podkreœlił, że "nikogo, kto przybywa do Niemiec, nie zmusza się, by zmienił religię, zmodyfikował swe życie prywatne". "Ale dla naszej kultury ważne jest to, że zasady naszego demokratycznego społeczeństwa majš zastosowanie wobec wszystkich" - powiedział.

Od uchodŸców oczekuje się zaakceptowania takich zasad jak rozdział Koœcioła od państwa, równe prawa dla kobiet i mężczyzn, wolnoœć słowa, obejmujšca także krytykę religii, zaakceptować to, że homoseksualizm nie jest niczym nienormalnym - zaakcentował wicekanclerz. Podkreœlił też, że w Niemczech nie toleruje się antysemityzmu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL