Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Będš mobilne konsulaty na ŚDM

PAP
Przygotowujemy akcję wysyłania dyplomatów z mobilnymi stanowiskami konsularnymi do tych miejsc, gdzie nie ma stałych polskich placówek, by umożliwić chętnym udział w ŒDM - poinformował w sobotę pełnomocnik szefa MSZ do spraw ŒDM Jerzy Chmielewski.

Szefowa kancelarii premiera Beata Kempa powiedziała podczas sobotniej konferencji poœwięconej programowi papieskiej wizyty w Polsce, że procedura wizowa dla przybyszy na Œwiatowe Dni Młodzieży, jest przygotowana w œcisłej współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŒDM i przedstawicielami Koœcioła, z tych miejsc, z których pochodzš pielgrzymi.

Dodała, że tę formułę zaakceptowała premier Beata Szydło. Kempa zaznaczyła, że te formalnoœci sš bardzo ważne z powodów bezpieczeństwa. "Dla nas to wydarzenie jest absolutnym priorytetem. Zapraszamy do Polski. Jest bezpiecznie" - podkreœliła Kempa.

Pełnomocnik szefa polskiej dyplomacji mówił, że dla rzšdu najważniejsze jest zapewnienie młodym uczestniczšcym w ŒDM maksymalnego bezpieczeństwa i godnych warunków pobytu w Polsce.

"Resort przygotowuje szerokš, skomplikowanš i kosztownš akcję wysyłania w teren konsulów z mobilnymi stanowiskami konsularnymi do tych miejsc, gdzie nie mamy zawodowych, stałych placówek, tak żeby jak najbardziej zredukować koniecznoœć podróży - czasami dalekiej i kosztownej do oficjalnych konsulatów polskich. Dotyczy to nie tylko Bliskiego Wschodu, także Ameryki Łacińskiej, Afryki" - poinformował Chmielewski.

Dodał, że w teren udadzš się "dziesištki polskich dyplomatów" z przenoœnymi stanowiskami komputerowymi; będš oni korzystać z pomocy miejscowych diecezji i komitetów organizacyjnych ŒDM i przyjmować wnioski wizowe. Zaznaczył, że wszystkie wnioski będš przechodziły przez bardzo rygorystycznš procedurę.

Chmielewski poinformował też, że szef MSZ podczas wizyt dyplomatycznych w krajach strefy Schengen prosi, by służby konsularne tych państwa, jeœli majš placówki tam, gdzie nie ma ich Polska, włšczyły się do akcji wydawania wiz na ŒDM. "Jest to przykład takiej solidarnej akcji państw UE, państw strefy Schengen i odzew na to jest bardzo pozytywny" - powiedział. Dopytywany przez PAP powiedział, że Polska nie ma instrumentów, by nakazać innym państwom zrezygnowanie z opłaty wizowej, ale o to zabiega i prosi. Ostateczna decyzja należy jednak do danego państwa.

Sekretarz generalny KO ŒDM ks. Grzegorz Suchodolski poinformował, że obecnie na ŒDM zarejestrowanych jest 585 tys. osób z 174 krajów, w ponad 3,5 tys. makrogrup. "Teraz wszystkie zgłoszenia przechodzš do tzw. fazy drugiej czyli sš szczegółowo opisywane, co do rodzajów uczestników, np. kto jest pełnoletni a kto nie, ile jest osób duchownych. Zbieramy też dane o podróży, potrzebie zakwaterowania czy wyżywienia" - wyjaœnił.

W drugiej fazie rejestracji uczestnik ŒDM pytany jest o potrzebę ewentualnego aplikowania o wizę. "System rejestracyjny będzie generował dla każdej z takich osób automatycznie dokument potwierdzajšcy, że ta osoba jako cel wizyty w Polsce ma ŒDM i że Komitet Organizacyjny bierze na siebie poszczególne œwiadczenia, wyżywienie, nocleg, transport" - powiedział Suchodolski. Przypomniał, że każdy z uczestników musi też mieć ubezpieczenie do 30 tys. euro na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia.

Jak dodał, z tym dokumentem pielgrzym idzie do swojego biskupa, w swoim kraju i otrzymuje jego podpis, czyli takš aprobatę na udział w ŒDM. "Tenże dokument zwany listem polecajšcym jest uzupełnieniem normalnego wniosku wizowego i jest podstawš do zwolnienia z opłaty wizowej" - powiedział.

W sobotę Watykan ogłosił, że papież Franciszek odwiedzi Polskę z okazji Œwiatowych Dni Młodzieży w dniach od 27 do 31 lipca; zakłada się, że na wydarzenia centralne przyjedzie do Polski ok. 2-2,5 mln osób.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL