Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Niemcy: Kardynał Marx za kontynuacjš polityki pojednania z Polskš

Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)/Wolfgang Roucka
Koœciół w Niemczech będzie kontynuował politykę pojednania z Polskš, niezależnie od napięć pojawiajšcych się w relacjach między obu rzšdami - zapewnił w Berlinie przewodniczšcy Konferencji Episkopatu Niemiec kardynał Reinhard Marx.

- Będziemy nadal podšżali drogš (pojednania). Intensywnie zastanawiam się nad tym, co można zrobić, co można ulepszyć, czy pojechać samemu z wizytš do Polski, czy wysłać kogoœ innego, by rozwijać kontakty - powiedział Marx dziennikarzom w Berlinie.

- Koœciół musi dać znak pojednania między obu narodami - zaznaczył.

Marx przypomniał "historyczny list" polskich biskupów z 1965 roku zawierajšcy słynne słowa "przebaczamy i prosimy o przebaczenie". - To były wielkie słowa. Wszyscy w Europie musimy uważać, by nie dopuœcić do powrotu dawnych stereotypów - ostrzegł kardynał.

Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. podpisało 34 polskich biskupów, wœród nich kardynał Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła. Autorem tekstu i inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek. Niemieckim biskupom list został wręczony 18 listopada 1965 r. podczas Soboru Watykańskiego II.

Marx zwrócił uwagę na znaczenie dla aktualnych relacji między Warszawš a Berlinem niedawnego apelu polskich biskupów do polskiego społeczeństwa. - To była bardzo pozytywna inicjatywa - ocenił.

Polscy biskupi z Zespołu ds. Kontaktów z Konferencjš Episkopatu Niemiec na poczštku wrzeœnia ostrzegli, że pojednanie to wielka wartoœć, którš można łatwo utracić przez nieprzemyœlane decyzje, a nawet zbyt pochopnie wypowiadane słowa.

"Pojednanie to słowo, które od ponad ćwierćwiecza okreœla relacje polsko-niemieckie. To wielka wartoœć, którš udało się osišgnšć i którš podtrzymujemy dzięki wysiłkowi nie tylko polityków, ale licznych ludzi dobrej woli po obu stronach granicy. Mamy jednak œwiadomoœć, że łatwo można jš utracić przez nieprzemyœlane decyzje, a nawet przez zbyt pochopnie wypowiadane słowa" – napisali arcybiskup Henryk Muszyński, biskup Jan Kopiec, arcybiskup Wiktor Skworc, kardynał Kazimierz Nycz i biskup Tadeusz Lityński.

"Ogromne znaczenie ma sposób, w jaki traktowane sš niezałatwione sprawy w relacjach obu państw. Należy je podejmować na płaszczyŸnie roztropnej dyplomacji, by podtrzymać z trudem osišgnięte zaufanie, a nie niweczyć poprzez wzbudzanie negatywnych emocji społecznych w którejkolwiek ze stron" - dodali.

Poproszony przez o ocenę akcji "Różaniec do granic", Marx powiedział, że nie zna tej akcji, jednak każda modlitwa o pokój i pojednanie jest ważna i słuszna. Jak dodał, powinno się modlić "ze sobš, a nie przeciwko sobie".

Rzecznik Konferencji Episkopatu Matthias Kopp zastrzegł, że zdaniem niemieckich biskupów modlitwa nie powinna być politycznie instrumentalizowana.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL