Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Prezydent Duda: Amerykanie poinformowali, że wyślš do naszego regionu brygadę pancernš

Fotorzepa/Marian Zubrzycki
Amerykanie poinformowali, że do Europy Œrodkowo-Wschodniej zostanie wysłana pancerna brygada wojsk amerykańskich uzbrojona w najnowoczeœniejszy sprzęt – powiedział w œrodę w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda.

"Jest dzisiaj na pewno jedna dobra wiadomoœć dnia, a mianowicie dostaliœmy dzisiaj od rzšdu amerykańskiego informację, że nasze zamierzenia, które wyraziliœmy m.in. we wspólnej deklaracji bukareszteńskiej przywódców państw Europy Œrodkowo-Wschodniej, właœciwie sš już w trakcie realizacji. Amerykanie oœwiadczyli dzisiaj, że do Europy Œrodkowo-Wschodniej zostanie wysłana brygada wojsk amerykańskich, brygada pancerna uzbrojona w najnowoczeœniejszy sprzęt" – powiedział Duda na spotkaniu z polskimi dziennikarzami.

Duda rozpoczšł w œrodę kilkudniowš wizytę w Stanach Zjednoczonych, w czasie której m.in. weŸmie udział w czwartym Szczycie Bezpieczeństwa Nuklearnego.

Jak zaznaczył prezydent, od zakończenia zimnej wojny jest to pierwsze tego typu działanie ze strony Stanów Zjednoczonych. Wyraził nadzieję, że polityka amerykańska będzie konsekwentna.

Prezydent zaznaczył, że obecnoœć brygady wojsk amerykańskich nie wyklucza obecnoœci w naszym kraju elementów infrastruktury obronnej USA. Jak podkreœlił, Polska zabiegała i nadal zabiega o to, by nowoczesna infrastruktura obronna NATO na terenie naszego kraju się znalazła.

"Oczywiœcie będziemy zabiegali cały czas o to, żeby w Polsce zostały jeszcze zlokalizowane elementy infrastruktury obronnej Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale to daje nadzieję, że polityka obronna, którš prowadzimy, o którš się staramy ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, w najbliższym czasie, latach, jest rozpoczęta" – powiedział prezydent.

Według prezydenta realizacji deklaracji rzšdu USA należy się spodziewać w "perspektywie miesięcy".

Prezydent był dopytywany, czy wysłanie brygady wojsk USA do naszego regionu jest dla niego "faktycznš obecnoœciš" sił NATO, o której mówił podczas swego wczeœniejszego wystšpienia w National Press Club, gdzie spotkał się z ekspertami z waszyngtońskich think tanków, amerykańskimi dziennikarzami oraz dyplomatami.

"Tak. Cały czas pojawiajš się pytania: stałe bazy, stała obecnoœć. Dla mnie najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa Polski, naszych rodaków, także w znaczeniu militarnym, i chciałbym, aby obecnoœć sił Sojuszu Północnoatlantyckiego - zwłaszcza sił amerykańskich - była na naszym obszarze faktyczna. Czy ona będzie miała charakter rotacyjny, czy będzie miała innych charakter, to kwestia wtórna. Najważniejsze, żeby byli" - odpowiedział prezydent.

Jak dodał, chodzi o to, by armie Sojuszu Północnoatlantyckiego były obecne w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej, "dajšc tym samym gwarancje bezpieczeństwa i pokazujšc, że Sojusz jest żywy, spójny, a kwestia obrony państw sojuszu jest sprawš aktualnš".

Prezydent poinformował też, że przed szczytem NATO w Warszawie w lipcu złoży jeszcze wizytę m. in. w Kanadzie na zaproszenie premiera tego kraju.

Według Andrzeja Dudy wysłanie brygady wojsk USA do Europy Œrodkowo-Wschodniej nie stanowi złamania porozumienia NATO-Rosja. Jak zaznaczył, "Rosja prowadzi swojš politykę także i militarnš i na nikogo się nie oglšda".

Według Ÿródeł agencji AP armia USA ma poinformować, że brygada zostanie wysłana do Europy z pełnym zestawem sprzętu. Associated Press odnotowuje, że wczeœniejsze plany przewidywały wykorzystanie przez przebywajšce w Europie w ramach rotacji wojska rozmieszczonego tam wczeœniej sprzętu szkoleniowego.

Nowa propozycja oznacza wycofanie tego sprzętu szkoleniowego i poddanie go modyfikacji, a wojska rozmieszczane w Europie będš mogły sprowadzić lepszy, nowoczesny sprzęt. Brygada pancerna to ok. 4,5 tys. żołnierzy, dziesištki ciężkich pojazdów, czołgów i innego sprzętu.

Według AP celem zapowiedzi ma też być "złagodzenie obaw w Europie, gdzie sojusznicy USA słyszeli o wycofywaniu rozmieszczonego wczeœniej sprzętu i bali się, że Stany Zjednoczone ograniczajš wsparcie".

ródła AP informujš, że armia USA wyœle też do Europy dodatkowy sprzęt łšcznoœciowy, aby sztaby dysponowały wyposażeniem niezbędnym do pracy z brygadami.

Agencja pisze, że zmiany te sš "przesłaniem do Moskwy, iż jakakolwiek agresja wobec sojuszników byłaby niedopuszczalna". Zwraca uwagę, że "rosyjska interwencja militarna na Ukrainie i aneksja Krymu niepokojš kraje wschodnioeuropejskie, które obawiajš się, iż mogš być następne".

Według AP "najnowsze posunięcia Pentagonu sš postrzegane jako dšżenie do odstraszenia Rosji przed podejmowaniem jakichkolwiek dalszych agresywnych działań przeciwko któremukolwiek z innych państw europejskich".

Planowana nieprzerwana rotacyjna obecnoœć sił wielkoœci brygady ćwiczšcych na wschodnich obrzeżach NATO wišże się z zapowiedziami zwiększenia nakładów na europejskš inicjatywę wsparcia (European Reassurance Initiative - ERI) z ok. 800 mln do 3,4 mld dolarów w kolejnym roku budżetowym. Jak mówił w połowie marca Jack Hillmeyer z amerykańskiej misji przy NATO, dzięki proponowanemu zwiększeniu budżetu amerykańskie siły wielkoœci brygady będš cały czas obecne na wschodzie, podczas gdy dotychczas po zakończeniu ćwiczeń przez jednš grupę druga nie zawsze natychmiast była na miejscu.

Amerykańskie plany zakładajš możliwoœć przerzucenia na wschodniš flankę czterech brygad. Dwie stacjonujš w Europie Zachodniej - powietrznodesantowa we włoskiej Vicenzy i kawaleria pancerna w Niemczech. Kolejna brygadowa grupa bojowa ma ćwiczyć rotacyjnie w regionie, w Europie ma być też składowany sprzęt dla następnej ciężkiej brygady, by w razie potrzeby mogli go użyć żołnierze przerzucani z USA lub amerykańskich baz spoza Europy.

O zwiększeniu rotacyjnej obecnoœci amerykańskich wojsk ćwiczšcych w œrodkowej i wschodniej Europie mówił wczeœniej także gen. dyw. David W. Allvin z dowództwa amerykańskich sił w Europie.

Z ERI - inicjatywš wzmocnienia obecnoœci w Europie - USA wystšpiły w 2014 r. wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie. Częœciš ERI jest operacja Atlantic Resolve, w ramach której z baz w USA i Europie wojska przybywajš na ćwiczenia na wschodniš flankę NATO, w tym do Polski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL