Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Władze wstrzymujš odsyłanie uchodźców do Rosji

AFP
Norweskie władze oœwiadczyły w poniedziałek, że na razie nie będš odsyłać z powrotem do Rosji uchodŸców, którzy przekroczyli norweskš granicę z tego kraju; według najnowszych informacji Moskwa przekazuje Syryjczyków prosto do Syrii, gdzie trwa wojna domowa.

Działania władz rosyjskich sš sprzeczne z Europejskš Konwencjš Praw Człowieka - podkreœlił urzšd ds. cudzoziemców w Oslo w e-mailu przesłanym do norweskiego radia NRK.

W przyszłoœci do Rosji zawracani będš tylko ci Syryjczycy, którzy majš bezpoœrednie zwišzki z tym krajem. W samej Norwegii otwarcia na nowo procedury azylowej wymaga ok. 100 złożonych wniosków - poinformowano.

W listopadzie zeszłego roku norweski parlament zdecydował, że do Rosji odsyłani będš uchodŸcy, którzy wczeœniej uzyskali tam zgodę na pobyt. Miało to następować od razu, bez rozpatrywania wniosków azylowych takich osób. Minister ds. imigracji Sylvie Listhaug wielokrotnie uzasadniała tę decyzję, nazywajšc Rosję "krajem bezpiecznym".

W 2015 roku do Norwegii przez wszystkie granice przybyło ok. 31 tys. migrantów. Według Listhaug w 2016 roku o azyl w tym kraju może ubiegać się 10-100 tys. ludzi.

Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, ale podobnie jak Szwecja jest częœciš strefy Schengen.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL