Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

UE szlifuje plan współpracy z Turcjš; porozumienie "28" na horyzoncie

AFP
UE pracuje nad szczegółami porozumienia z Turcjš, które ma pomóc zahamować falę migracji do Europy. Niektóre kraje zgłosiły zastrzeżenia, ale ze słów dyplomatów wynika, że porozumienie "28" już majaczy na horyzoncie.

W projekcie wspólnego unijno-tureckiego oœwiadczenia, które widziała PAP wpisano - zgodnie z sugestiš Komisji Europejskiej - że każdy uchodŸca, który nielegalnie dostanie się z Turcji na greckie wyspy będzie traktowany indywidualnie; nie będzie zbiorowego odsyłania migrantów do Turcji.

Kontrolę nad całym procesem ma sprawować urzšd Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodŸców. Według Ÿródeł PAP nieznacznie zmieniono tekst oœwiadczenia ws. zniesienia wiz. Francja nalegała, aby zapewnić, że liberalizacja nastšpi pod warunkiem spełnienia przez Ankarę wszystkich 72 kryteriów. Turcji zostało do spełnienia 35 z nich, wœród nich reformy procedury azylowej, współpraca z sšsiadami ws. readmisji (przyjmowania odsyłanych z innych krajów imigrantów), wzmocnienia walki z korupcjš czy przestępczoœciš zorganizowanš.

Warunkowoœć dotyczšca przyznania Turcji ruchu bezwizowego była już ujęta we wczeœniejszej wersji oœwiadczenia, jednak zapisy te zostały następnie wzmocnione.

Poważniejszym problemem był sprzeciw Cypru, który zapowiedział, że nie zgodzi się na otwarcie nowych rozdziałów w negocjacjach ws. przystšpienia Turcji do Unii, jeœli Ankara nie zacznie spełniać swoich zobowišzań. Chodzi np. o dostęp statków i samolotów cypryjskich do portów i lotnisk Turcji.

W oœwiadczeniu zapisano, że UE przygotuje się do decyzji ws. otwarcia kolejnych rozdziałów negocjacyjnych z Turcjš, nie przesšdzajšc jednak czy i kiedy to się stanie.

ródła unijne poinformowały, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk zdecydował, że spotkanie z premierem Turcji Ahmetem Davutoglu zamiast w czwartek nocy odbędzie się w pištek rano. Davutoglu, Tusk i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker majš rozmawiać o planie współpracy, tak by spotkanie "28" z szefem tureckiego rzšdu nie przerodziło się w przewlekłe negocjacje.

Davutoglu, mimo że nie uczestniczył w szczycie, był w cišgłym kontakcie z otoczeniem Tuska, które informowało go o zmianach we wspólnej deklaracji. Do przywódców unijnych dołšczy on w pištek, by przypieczętować porozumienie.

7 marca turecki premier przedstawił Unii zarysy planu współpracy, który zakłada, że Turcja będzie przyjmować z powrotem wszystkich migrantów, którzy nielegalnie przedostanš się na greckie wyspy, a w zamian UE miałaby zobowišzać się do przesiedlania uchodŸców bezpoœrednio z obozów w Turcji; za jednego odesłanego z Grecji Syryjczyka Unia miałaby przejšć jednego syryjskiego uchodŸcę z tureckich obozów.

Plan zakłada też podwojenie do 6 mld euro unijnej pomocy dla uchodŸców syryjskich przebywajšcych w Turcji, ale także przyœpieszenie liberalizacji wizowej dla tureckich obywateli oraz nadanie impetu negocjacjom w sprawie przystšpienia Turcji do UE.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL