Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Verhofstadt wzywa polski rzšd do respektowania orzeczenia TK

PAP/Rafał Guz
Szef Porozumienia Liberałów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Guy Verhofstadt wezwał w œrodę premier Beatę Szydło do respektowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy o TK.

"Werdykt polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo jasny: ustawa, która sparaliżowała Trybunał, łamie polskš konstytucję" - podkreœlił w oœwiadczeniu Verhofstadt.

Jego zdaniem oczekiwanie, że TK uzna ustawę przeforsowanš przez PiS za zgodnš z ustawš zasadniczš, było "absurdalne i kafkowskie". Jak podkreœlił, teraz zamiast pogłębiać paraliż TK i kryzys konstytucyjny w Polsce premier powinna uczynić to, "co zrobiłby każdy demokratyczny rzšd: opublikować wyrok bez zwłoki i wdrożyć jego postanowienia".

"Mam nadzieję, że sugestia, iż polski rzšd nie będzie traktował orzeczenia Trybunału jako wišżšcego nie jest prawdziwa - napisał były premier Belgii, zwracajšc uwagę na to, że Polacy uważnie obserwujš posunięcia gabinetu kierowanego przez Beatę Szydło. - Wiem, że nie pozwolš oni PiS na manipulacje, które oddalš ich wspaniały kraju na Wschód, z dala od demokracji i transatlantyckiej wspólnoty wartoœci".

 

W œrodę TK orzekł, że kilkanaœcie zapisów nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS jest niekonstytucyjnych. Uznał też, że cała nowela jest sprzeczna z konstytucyjnš zasadš poprawnej legislacji. 12-osobowy skład TK zakwestionował m.in. okreœlenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów; wymóg większoœci 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejnoœci wpływu; wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK; możliwoœć wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis.

Rzecznik rzšdu oœwiadczył, że komunikat Trybunału Konstytucyjnego nie spełnia przesłanek ustawowych, by być uznanym za wyrok, dlatego nie może być opublikowany. Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro uznał, że orzeczenie TK nie ma mocy prawnej i nie jest prawnie wišżšce.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL