Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Tusk ostrzega: Brexit może oznaczać poczštek końca UE

AFP
Ewentualne wyjœcie Wielkiej Brytanii z UE może oznaczać poczštek końca Unii - ostrzegł w czwartek przed unijnym szczytem w sprawie warunków dalszego członkostwa tego kraju we Wspólnocie szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

"Największe ryzyko jest takie, że premier (David) Cameron wróci do Londynu i tam mu powiedzš +przegrałeœ wszystko+, bo wtedy prawdopodobnie będzie przegrane referendum. (...) Ewentualne wyjœcie Wielkiej Brytanii (z UE) może oznaczać poczštek końca Unii Europejskiej" - powiedział polskim dziennikarzom Tusk w kuluarach spotkania Europejskiej Partii Ludowej.

Wyraził nadzieję, że do pištku po południu uda się rozwišzać wszystkie problemy i osišgnšć porozumienie 27 państw UE z Wielkš Brytaniš.

"Ale jak będzie trzeba to będziemy siedzieli i w pištek, i sobotę, i niedzielę. Następnego szczytu na ten temat nie będzie. Jeœli nie osišgniemy porozumienia w ten weekend, to nie osišgniemy go w ogóle" - oœwiadczył szef Rady Europejskiej.

Tusk jeszcze przed rozpoczęciem szczytu udał się na dwustronne spotkanie z brytyjskim premierem. Jak mówił może być ono rozstrzygajšce dla wielu spraw, a najtrudniejszš z nich jest kwestia stosunków między państwami strefy euro, a Wielkš Brytaniš.

"To jest chyba istota tych negocjacji. Ja jestem umiarkowanym, bardzo umiarkowanym optymistš, na razie nie ma żadnych gwarancji, że uda się doprowadzić do końca to porozumienie" - podkreœlił.

Dodał, że stanowisko Polski nie jest jakimœ "szczególnym problemem". Podkreœlił, że Warszawa wraz z całš grupš państw ma "twarde, ale umiarkowane" stanowisko w sprawie zasiłków dla pracowników emigrujšcych do Wielkiej Brytanii i ono nie utrudni osišgnięcia porozumienia.

"Nikt nie będzie zadowolony z tego porozumienia. Brytyjczycy, bo chcieliby dużo więcej. Polacy, Węgrzy, Słowacy, Czesi, bo chcieliby utrzymać maksimum jeœli chodzi o zasiłki. Francuzi, Niemcy, Luksemburczycy nie będš zadowoleni z powodów finansowych. Mogę wymienić wszystkich po kolei. Na tym polega istota tego porozumienia, że niestety każdy musi coœ od siebie dać" – stwierdził Tusk.

W czwartek o godz. 17 w Brukseli rozpocznie się szczyt UE, na którym przywódcy majš uzgodnić porozumienie, aby zatrzymać Wielkš Brytanię we Wspólnocie.

Projekt porozumienia zakłada ustępstwa dla Londynu w sprawie możliwoœci ograniczenia dostępu do niektórych zasiłków dla imigrantów z innych państw UE, relacji strefy euro z krajami bez wspólnej waluty, wzmocnienia roli parlamentów narodowych i konkurencyjnoœci UE.

W większoœci treœć dokumentu została już uzgodniona przez szerpów, czyli przedstawicieli państw unijnych, ale dla przywódców pozostawiono jeszcze kilka kontrowersyjnych kwestii: jak długo Wielka Brytania będzie mogła ograniczać dostęp do zasiłków nieskładkowych dla nowo przybyłych imigrantów z innych państw Unii, zapisy o pogłębianiu integracji europejskiej, a także dopuszczenia zmiany traktatów UE w przyszłoœci.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL