Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Jak flirtujemy w dobie internetu

Zamiast porozmawiać ze sobš, wertujemy strony w internecie i wysyłamy esemesy.
Fotolia
Nowe technologie zrewolucjonizowały nasze życie uczuciowe bardziej, niż mogłoby się wydawać.

Powszechny dostęp do sieci, elektronicznej poczty, a także komórkowych esemesów bardzo ułatwił i niewiarygodnie przyspieszył komunikację między ludŸmi. W ubiegłym roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się ksišżka Aziza Ansariego „Modern Romanse. Miłoœć w czasach internetu", w której autor analizuje zmiany (i ich przyczyny), jakie zaszły w sposobach nawišzywania znajomoœci przez dwoje ludzi.

Ansari zaprosił do współpracy socjologa Erika Klinenberga, profesora na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Wspólnie przygotowali „projekt badawczy, który zakładał prowadzenie badań przez ponad rok na całym œwiecie i włšczał do prac czołowych ekspertów w zakresie życia miłosnego i zwišzków".

W latach 2013–2014 autorzy odbyli setki rozmów z ludŸmi w Nowym Jorku, Los Angeles, Wichita, Monroe (w stanie Nowy Jork), Buenos Aires, Tokio, Paryżu i Ad-Dausze. „Większoœć przebadanych osób to ludzie z klasy œredniej, tacy, którzy chodzili na studia i odkładali posiadanie dzieci do trzydziestki, i tacy, którzy dziœ sš w doœć intensywnych i intymnych zwišzkach ze swoimi drogimi... smartfonami". Jaki obraz relacji międzyludzkich wyłania się z tych badań?

Naprawdę wiele się zmieniło w cišgu ostatnich dziesięcioleci – w inny sposób poszukujemy i poznajemy partnera, inaczej flirtujemy, komunikujemy się, zdradzamy, rozstajemy. Jeszcze do niedawna ludzie poznawali się na spotkaniach u przyjaciół, rodzinnych przyjęciach, szkolnych potańcówkach. Polowanie na „drugš połówkę" trwało krótko i zwykle kończyło się małżeństwem. Dziœ coraz częœciej wyglšda to zupełnie inaczej, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, gdzie zazwyczaj nie znamy nawet swoich sšsiadów i w najlepszym razie wymieniamy z nimi zdawkowe „Dzień dobry".

Wschodzšca dorosłoœć

Jak czytamy w ksišżce Ansariego, „jednym z powodów, dla których tak trudno jest nam wyobrazić sobie zawarcie zwišzku małżeńskiego z kimœ, z kim się wychowywaliœmy, jest fakt, że w dzisiejszych czasach ludzie biorš œluby o wiele póŸniej, niż robiły to poprzednie pokolenia. Wœród pokolenia przepytywanego przeze mnie w domach spokojnej staroœci w Nowym Jorku œredni wiek zawarcia małżeństwa wynosił około 20 lat u kobiet i 23 u mężczyzn. Dziœ œredni wiek, w którym ludzie po raz pierwszy biorš œlub, oscyluje w granicach 27 lat wœród kobiet i 29 lat wœród mężczyzn.

Przed 1960 r. w prawie całych Stanach Zjednoczonych niezamężne kobiety nie mieszkały same, a rodziny nie pochwalały pomysłu na wyprowadzki córek do wspólnych mieszkań dla kobiet pracujšcych. (...) Zawsze musiały informować rodziców o swoich planach czy miejscu przebywania. Nawet gdy randkowały, rodzice byli w to bardzo zaangażowani: musieli zaakceptować wybranka lub odprowadzić córkę na spotkanie. Większoœć kobiet prędko odkryła, że małżeństwo, mimo iż uwalniało od rodziców, uzależniało je od męża, który traktował żonę według swojego uznania i ujarzmiał, obarczajšc obowišzkami domowymi i wychowywaniem dzieci". Choć Ansari pisze tu o Amerykanach, to zagadnienie dotyczy większoœci młodych przedstawicieli kultury Zachodu, także Polaków.

Jeszcze pół wieku temu w stałych zwišzkach partnerzy mieli jasno okreœlone role: mężczyzna zarabiał na rodzinę, kobieta zajmowała się domem i dziećmi. „Nie brano œlubów dlatego, że było się szaleńczo zakochanym: celem œlubu było założenie rodziny. (...) Wybór małżonka miał charakter czysto praktyczny".

Wirtualne życie towarzysko-uczuciowe

Już w latach 80. XX w. oczekiwania wobec przyszłego małżonka (partnera) znaczšco się zmieniły. Jak podaje Ansari, według ówczesnych badań 86 proc. Amerykanów i 91 proc. Amerykanek twierdziło, że „nie weŸmie œlubu z kimœ, kogo nie darzy miłoœciš romantycznš". Ale we współczesnej kulturze Zachodu, aby odnaleŸć szczęœcie, wcale nie musimy zakładać rodziny. W okresie tzw. wczesnej dorosłoœci skupiamy się na poszukiwaniu bratniej duszy, „a narzędzia, jakimi dysponujemy podczas poszukiwań, sš niesamowite". Ano właœnie – obecnie dostęp do internetu stał się powszechny, a młodzi ludzie sš nieustannie „online".

Aziz Ansari podkreœla, że „w 2014 r. przeciętny Amerykanin spędził 444 minuty w cišgu dnia – czyli około 7 i pół godziny – patrzšc w ekran smartfona, tabletu, telewizora lub laptopa. Liczba ta jest wyższa od liczby godzin spędzonych przy ekranie w większoœci krajów europejskich, która wynosi od 5 do 7 godzin. (...) Dzięki naszemu œwiatu telefonicznemu jesteœmy w kontakcie ze wszystkimi, od rodziców po zwykłego kolegę, którego mamy w znajomych na Facebooku. Życie towarzyskie młodszych generacji rozgrywa się na portalach społecznoœciowych, takich jak Instagram, Twitter, Tinder i Facebook w takim samym stopniu jak na kampusach, w kawiarniach czy w klubach".

Za pomocš portali społecznoœciowych promujemy siebie – publikujemy swoje zdjęcia, na których wyglšdamy atrakcyjnie, a także zamieszczamy wpisy œwiadczšce o naszych wszechstronnych zainteresowaniach i pasjach. Czasem przybiera to formę swoistego ekshibicjonizmu, który obraca się przeciwko nam. Zamiast spodobać się osobie, na której nam zależy, zniechęcamy jš do siebie. Bo w œwiecie wirtualnym często nie tolerujemy wulgaryzmów, wyuzdania, a nawet... rażšcych błędów ortograficznych w postach czy esemesach.

Short Message Service

Coraz częœciej nie dzwonimy już do siebie, by się umówić na spotkanie – to wymagałoby zbyt dużego zaangażowania, nasz głos mógłby zdradzić nasze emocje. Skrywamy się więc za bardzo skrótowymi i szablonowymi wiadomoœciami wysyłanymi przez telefon.

„SMS, czyli Short Message Service, został wymyœlony przez niemieckiego inżyniera Friedhelma Hillebranda w 1984 r. i wykorzystany po raz pierwszy przez Neila Papwortha, młodego brytyjskiego inżyniera, który w 1992 r. napisał do swojego kolegi życzenia Wesołych Œwišt. Dopiero w 1999 r. SMS-y mogły podróżować między sieciami komórkowymi, dzięki czemu zaczęła wzrastać liczba użytkowników telefonów.

W 2007 r. po raz pierwszy w historii liczba SMS-ów wymienionych przez miesišc przerosła liczbę rozmów telefonicznych wykonanych w Stanach Zjednoczonych. A w 2010 r. na œwiecie zostało wysłanych 6,1 tryliona SMS-ów, czyli mniej więcej 200 tys. na minutę. Oczywiœcie przełożyło się to na ogromny wzrost liczby miłosnych interakcji realizowanych przez SMS-y. Jednym z powodów skoku liczby zaproszeń na randkę przez SMS-a jest fakt, że o wiele więcej z nas posiada smartfona z dużym ekranem, który sprawia, że SMS-owanie to przyjemnoœć i zabawa.

Jak donoszš ankiety konsumenckie, liczba dorosłych Amerykanów posiadajšcych smartfona z 17 proc. w 2010 r. podskoczyła do 58 proc. w 2014 r., a urzšdzenia te sš najbardziej popularne wœród osób u progu wschodzšcej dorosłoœci, między 18. a 29. rokiem życia, gdyż 83 proc. z nich wszędzie chodzi ze swoim smartfonem".

Warto jednak podkreœlić, że prawdziwych emocji i relacji międzyludzkich nie da się wyrazić ani za pomocš zdawkowych esemesów, ani tak nadużywanych przez młodzież emotikonów. Niemniej, jak pokazujš powyższe badania, jesteœmy œwiadkami rewolucji w sposobie wyrażania uczuć i łšczenia się w pary.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: agnieszka.niemojewska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL