Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spór o aborcję

Już 200 tys. podpisów pod projektem #ZatrzymajAborcję

Fotorzepa/ Piotr Guzik
200 tys. osób podpisało się pod projektem ustawy przygotowanym przez komitet #ZatrzymajAborcję. Projekt znosi tzw. przesłankę eugenicznš - zezwalajšcš na przerwanie cišży ze względu na wady płodu.

Aby zgłosić projekt do Sejmu jako inicjatywę obywatelskš, trzeba zebrać co najmniej 100 tys. podpisów.

- Po pięciu tygodniach zbiórki przeliczyliœmy ponad 200 tys. podpisów obywateli sprzeciwiajšcych się zabijaniu chorych dzieci. Zebranie tak dużej liczby podpisów odbyło się wyjštkowo szybko, bo już po około miesišcu od zarejestrowania inicjatywy przez marszałka Sejmu. To najlepszy wynik w historii inicjatyw antyaborcyjnych - napisali w komunikacie przedstawiciele komitetu.

Podkreœlili, że "obywatelskiemu zaangażowaniu" towarzyszš przychylne deklaracje polityków - ostatnio ze strony prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent w wywiadzie dla "Goœcia Niedzielnego" zapowiedział, że podpisze takš ustawę, jeœli trafi na jego biurko. - Podpiszę ustawę zakazujšca aborcji eugenicznej, przede wszystkim, aby wykluczyć prawo do zabijania dzieci z zespołem Downa - powiedział.

Z kolei rzeczniczka PiS Beata Mazurek pytana w radiu Plus, czy PiS poprze ten projekt, powiedziała, że w PiS nie ma dyscypliny, jeœli chodzi o kwestie œwiatopoglšdowe, ale, jak zastrzegła: "każdy wie, jakš jesteœmy partiš, więc ja nie sšdzę, żebyœmy tego rozwišzania nie poparli".

Proponowane rozwišzania poparli też m.in. wiceminister sprawiedliwoœci Patryk Jaki oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Przedstawiciele komitetu zachęcajš do dalszego podpisywania się pod projektem. Proponowana przez komitet nowelizacja ustawy regulujšcej dopuszczalnoœć aborcji przewiduje zniesienie tzw. przesłanki eugenicznej, czyli możliwoœci legalnego przerwania cišży ze względu na ciężkie wady płodu.

20 paŸdziernika do Sejmu ma z kolei trafić projekt liberalizujšcy ustawę aborcyjnš autorstwa Komitetu "Ratujmy Kobiety 2017". Projekt oprócz prawa do przerwania cišży do 12. tygodnia, przewiduje także refundację antykoncepcji, dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Autorzy propozycji chcš też ograniczenia stosowania przez lekarzy klauzuli sumienia.

Obowišzujšca ustawa z 1993 r. zezwala na dokonanie aborcji, gdy cišża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upoœledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażajšcej jego życiu lub gdy cišża powstała w wyniku czynu zabronionego. W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie cišży jest dopuszczalne do chwili osišgnięcia przez płód zdolnoœci do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeœli od poczštku cišży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL