Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Coraz więcej zwierzšt w schroniskach

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Poza pupilami wyrzucanymi na bruk przez rodziny wyjeżdżajšce na urlop do schronisk trafiajš masowo kocięta i szczenięta. Przedstawiciele schronisk i organizacje działajšce na rzecz zwierzšt apelujš, by nie porzucać psów i kotów.

Pogłębia się problem dramatycznie dużej liczby zwierzšt w szczecińskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierzšt. – Znajduje się u nas już 80 kotów i 98 psów – wyliczyli pracownicy schroniska. – Dla tych zwierzšt szukamy nowych domów, dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli chcšcych pomóc bezdomnym zwierzętom o podejmowanie decyzji adopcyjnych – zachęcajš.

Do schroniska w Warszawie tego lata trafiło wyjštkowo dużo kocišt i szczeništ. Jak tłumaczš władze schroniska, przy takich maluchach jest dużo pracy, prania i rzeczy szybko się zużywajš. Schronisko postanowiło więc zorganizować zbiórkę starych tekstyliów. Zbierane sš m.in. przeœcieradła, ręczniki, koce oraz podkłady higieniczne.

– W tym sezonie mamy wyjštkowo dużo pracy z maluchami. Wystarczy tylko powiedzieć, że w cišgu kilkudziesięciu dni liczba malutkich kocišt wzrosła z niespełna 30 do ponad 100. Apelujemy o adopcje oraz pomoc materialnš – mówi Henryk Strzelczyk, dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierzšt w Warszawie.

Również w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzšt we Wrocławiu jest już kilkadziesišt maluchów...

– To najlepszy dowód na to, jak bardzo potrzebna jest sterylizacja. Niestety, wcišż spotykamy się z opiniami takimi jak ta, że „kotka musi mieć przynajmniej jeden miot kocišt". Otóż nie musi, a maluchów jest na tyle dużo, że niestety nie wystarcza chętnych do ich adopcji – tłumaczš pracownicy schroniska i apelujš o przynoszenie gazet, które potrzebne sš w kociarniach.

Więcej psów i kotów trafia także w wakacje do łódzkiego schroniska. Przedstawiciele tej placówki oraz strażnicy miejscy apelujš o rozsšdek i o odpowiedzialne podejmowanie decyzji o zakupie zwierzšt, zapewnienie im troskliwej opieki i nieporzucanie przed wyjazdem na urlop.

– W czasie wakacji do wyboru mamy kilka możliwoœci, w tym dwie najpopularniejsze: wyjazd razem z pupilem albo powierzenie go troskliwej opiece. Oba warianty należy zaplanować w taki sposób, aby do minimum ograniczyć zwišzany z nim stres zwierzaka i nie narazić się na kłopoty. Warto też pamiętać, że w tej chwili olbrzymia częœć różnych oœrodków wczasowych, gospodarstw agroturystycznych itp. przyjmuje wczasowiczów z czworonogami. Wystarczy sprawdzić – apelujš pracownicy schroniska w Łodzi.

Po raz kolejny Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce realizuje kampanię wakacyjnš „Nie porzucaj!". „Bezgranicznie ufajšcy właœcicielowi pies czy kot nie może na ogół pojšć tego, co go spotkało. Bardzo często zwierzęta czekajš w miejscu porzucenia na swojego pana, bywa, że całymi tygodniami. Niektóre z nich za swojš wiernoœć płacš najwyższš cenę, umierajšc w cierpieniu z powodu wycieńczenia organizmu lub ginšc pod kołami samochodów. Do końca nie tracš nadziei, nawet jeœli konajš przywišzane do drzewa..." – opisujš działacze TOZ. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Porzucajšc członka rodziny, zasługujesz, by potraktowano cię tak samo!".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL