Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Karta Polaka: Rodacy ścišgajš do kraju

AdobeStock
Posiadacze Karty Polaka masowo występujš o zgodę na zamieszkanie i wsparcie. Liczba wniosków jest rekordowa.

Wprowadzenie ułatwień i pomoc finansowa sprawiły, że Polacy ze Wschodu chcš się u nas osiedlać. Oprócz sprowadzanych przez państwo repatriantów z Kazachstanu tysišce osób przyjeżdża na własnš rękę – posiadajšc Kartę Polaka, zgłaszajš się po pienišdze na start. Wydano już trzy czwarte z zaplanowanej na ten rok sumy. – Œrodków na pomoc nie zabraknie – zapewnia jednak MSWiA, które chce wystšpić o kolejne kwoty na ten cel – odpowiadajš nam służby prasowe resortu.

Dwukrotny wzrost

O lawinowo rosnšcym zainteresowaniu pozostaniem w naszym kraju œwiadczy liczba zezwoleń na stałe zamieszkanie, która zwiększyła się dwukrotnie – wynika z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców, które poznała „Rzeczpospolita".

– W ubiegłym roku, do końca listopada, takie zezwolenia na pobyt stały w zwišzku z posiadaniem Karty Polaka lub polskiego pochodzenia otrzymało 8,3 tys. osób. Rok wczeœniej 4,3 tys. – mówi Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu. Jeszcze w 2014 r. takich zezwoleń wydano 2,5 tys.

Ubiegłoroczne zgody na stały pobyt dotyczyły głównie osób z Ukrainy (ok. 60 proc. wszystkich zezwoleń) i Białorusi (3 tys. – trzykrotny wzrost).

Nowo przybyli oraz ci, którzy już wczeœniej posiadali Kartę Polaka, a teraz uzyskali zgodę na stałe zamieszkanie, masowo występujš o œwiadczenie pieniężne na zagospodarowanie. Wprowadzono je od ubiegłego roku, a przysługuje całej rodzinie.

Do wojewodów wpływajš setki wniosków. – Zainteresowanie jest ogromne – przyznaje Ewa Filipowicz, rzeczniczka Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w tym roku posiadacze Karty Polaka złożyli już ponad pół tysišca wniosków o pomoc pieniężnš. – W 2017 r. wydaliœmy 1,3 tys. decyzji o przyznaniu œwiadczeń – dodaje rzeczniczka.

W Lublinie w tym roku już wpłynęło 370 wniosków o pomoc finansowš (gdy w całym ubiegłym wydano 270 decyzji przyznajšcych wsparcie). W Wielkopolsce złożono ich ok. 200, a w Małopolsce do końca marca – 232 wnioski.

W tym roku na œwiadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka przeznaczono 30 mln zł – dokładnie tyle co w ubiegłym. MSWiA wstrzymało więc rozpatrzenie zgłoszeń składanych od 2 marca.

„Informacja dotyczšca wstrzymania rozpatrywania wniosków wynika z art. 24c ustawy o Karcie Polaka. Jest ona zwišzana z tym, że łšczna kwota wynikajšca z wniosków z terminem wypłaty w danym roku osišgnęła równowartoœć 75 proc. kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej" – wyjaœnia nam MSWiA.

Czekajš na raporty

Resort przekazał wojewodom na wypłaty œwiadczeń w pierwszym kwartale tego roku już 22 mln 458 tys. zł. Ta kwota jest „zarezerwowana na potrzeby zarówno już złożonych wniosków, jak i przewidywanych przez wojewodę potrzeb szacowanych w oparciu o wpływajšce wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały" – tłumaczy MSWiA i dodaje, że obecnie „analizowany jest rzeczywisty poziom wykorzystania przyznanej dotacji i skala ewentualnego zapotrzebowania". Kiedy wpłynš raporty wojewodów o poziomie wykorzystanej dotacji w pierwszym kwartale 2018 r., ministerstwo podejmie prace nad przygotowaniem kolejnego wniosku o podział rezerwy celowej.

Co rodaków ze Wschodu skłania do przyjazdu? – Przede wszystkim tęsknota za Polskš – w kolejnych pokoleniach znanš już tylko z opowieœci ich dziadków, ale także warunki ekonomiczne i możliwoœć lepszego życia – uważa posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz, szefowa sejmowej Komisji Łšcznoœci z Polakami za Granicš. Jak podkreœla, dotšd barierš do osiedlenia się w Polsce były finanse.

– Teraz sytuacja się zmieniła. Wprowadziliœmy wiele rozwišzań, które tę przeszkodę znoszš. Realnš pomoc finansowš potrzebnš do tego, żeby się urzšdzić, otrzymujš zarówno nasi rodacy sprowadzani z Kazachstanu, jak i osoby majšce polskie korzenie, ubiegajšcy się o Kartę Polaka – mówi posłanka. Zaznacza: – Dzięki ubiegłorocznej nowelizacji większa grupa osób może się ubiegać o Kartę Polaka, nowoœciš jest również to, że repatriantom jest przyznawana ogromna pomoc finansowa ułatwiajšca im start w Polsce. W praktyce jest to kwota do 25 tys. na członka rodziny. Zatem rodzina z dwójkš dzieci może otrzymać nawet 100 tys. zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL