Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Ofiary konfliktów zbrojnych mogš liczyć na Polaków

AFP
Co czwarta złotówka, która z Polski trafiła do uchodŸców w Syrii i krajach oœciennych, pochodziła z dobrowolnych wpłat Polaków.

Ponad 202 mln zł Polska przekazała w 2017 roku na pomoc dla ofiar wojny na Bliskim Wschodzie. Ponad 46 mln zł Polacy ofiarowali organizacjom pozarzšdowym.

Rekordowš sumę – ok. 31 mln zł – Polacy przekazali potrzebujšcym pomocy za poœrednictwem Caritas Polska. W program Rodzina Rodzinie zaangażowało się ponad 16 tysięcy darczyńców. Były wœród nich osoby prywatne, rodziny, całe parafie, wspólnoty zakonne, firmy. Do końca grudnia przekazały one rodzinom syryjskim 30,5 mln zł.

– Widzimy wyraŸne efekty programu Rodzina Rodzinie. Za jego pomocš budujemy niezniszczalny most solidarnoœci pomiędzy rodzinami syryjskimi i polskimi – mówi „Rzeczpospolitej" ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

– Słowo „Caritas" w Aleppo znajš wszyscy – przyznaje Michał Żakowski, specjalny wysłannik Polskiego Radia w Aleppo. Tuż przed œwiętami wrócił on z tego zniszczonego przez wojnę miasta, gdzie przygotował serię reportaży dotyczšcych ciężkich warunków życia ludnoœci.

– Pomoc jest potrzebna cały czas – mówił nam w programie #RZECZoPOLITYCE. – Działania wojenne nie ustały, wcišż nie ma elektrycznoœci, wody, nie działajš szkoły. Pomoc œwiadczona przez Caritas spotyka się z dużš wdzięcznoœciš – dodawał.

– Potrzeby rzeczywiœcie sš ogromne. Walki wcišż trwajš, wielu ludzi żyje w biedzie. Dużo rodzin nie stać na ubrania zimowe dla dzieci, o porzšdnej edukacji nie wspominajšc. Dlatego zdecydowaliœmy się przedłużyć program na 2018 rok i liczymy, że w nowym roku Polacy pokażš takš samš hojnoœć jak wczeœniej – mówi ks. Iżycki.

Pomoc Caritas to nie tylko Rodzina Rodzinie. Organizacja z własnych œrodków finansowała m.in. program żywnoœciowy oraz wsparcia dla studentów w Aleppo w Syrii. Dodatkowo, przy wsparciu rzšdu zapewniała m.in. opiekę zdrowotnš w dwóch prowincjach w Iraku.

W pomoc dla uchodŸców zaangażowane jest także mocno Stowarzyszenie Pomoc Koœciołowi w Potrzebie, które w ramach własnych akcji zebrało w ubiegłym roku 12 mln zł. – Ponad milion udało się zebrać na odbudowę szpitala œw. Ludwika w Aleppo, ponad 1,2 miliona zebraliœmy w ramach akcji „Mleko dla Aleppo" – wylicza ks. prof. Waldemar Cisło, szef stowarzyszenia.

– Bardzo duże zaangażowanie było w czasie listopadowego Dnia Solidarnoœci z Koœciołem Przeœladowanym. Na wysokoœci zadania stanęli księża w parafiach i oczywiœcie wierni, którzy ofiarowali swoje pienišdze – podkreœla duchowny i dodaje, że lada moment do Iraku trafi jeszcze 500 paczek œwištecznych przygotowanych we współpracy z ambasadš Węgier w Polsce. – Paczki te dostarczy na miejsce resort obrony narodowej – mówi ks. Cisło.

W 2017 roku œrodki na pomoc dla uchodŸców zbierały także w ramach własnych akcji m.in. Polska Akcja Humanitarna oraz Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Udało im się zebrać łšcznie ponad 3 miliony złotych.

Pomóc uchodŸcom będzie można także w najbliższš niedzielę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska i Caritas Polska organizujš charytatywny koncert kolęd w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej. Będzie on transmitowany przez TVP 2, a w czasie jego trwania będzie prowadzona zbiórka SMS-owa dla ofiar wojny w Syrii.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL