Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

“Najgorszy tłuszcz świata” zniknie ze sklepów?

AdobeStock
Organizacja WHO wypowiedziała wojnę "najgorszemu tłuszczowi œwiata". Chodzi o produkowane na masowš skalę tłuszcze trans, które sš bardzo groŸne dla zdrowia.

Aby walczyć z tłuszczami trans, WHO wydała przewodnik REPLACE, dotyczšcy ich eliminacji. 

Wyeliminowanie tłuszczów trans jest kluczem do ochrony zdrowia i ratowania życia. WHO szacuje, że każdego roku ich spożycie prowadzi do ponad 500 000 zgonów, zwišzanych z chorobami układu kršżenia.

Wytwarzane przemysłowo tłuszcze trans sš zawarte w utwardzonych tłuszczach roœlinnych, takich jak margaryna. Często obecne sš także w przekšskach, pieczonych produktach spożywczych czy smażonych potrawach. Znajdujš się także w nabiale i mięsie krowim, kozim oraz owczym, zwłaszcza w maœle czy mleku, ale w tym przypadku to już naturalne tłuszcze trans. One również sš niebezpieczne dla zdrowia i nie należy z nimi przesadzać. Producenci często ich używajš, ponieważ majš dłuższy okres trwałoœci niż inne tłuszcze. Mogš być jednak stosowane zdrowsze alternatywy, które nie wpływajš na smak i koszt jedzenia.

- WHO wzywa do skorzystania z pakietu działań REPLACE w celu wyeliminowania wytwarzanych przemysłowo kwasów tłuszczowych trans z pożywienia - powiedział dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Wdrożenie szeœciu strategicznych działań w pakiecie REPLACE pomoże osišgnšć eliminację tłuszczów trans i będzie zwycięstwem w globalnej walce z chorobami sercowo-naczyniowymi - dodał.

REPLACE zawiera szeœć strategicznych działań, które majš zapewnić szybkie, całkowite i trwałe wyeliminowanie tłuszczów trans z pożywienia:

  • Zapoznanie się z dietetycznymi Ÿródłami tłuszczów trans produkowanymi przemysłowo oraz potrzebami zmiany polityki.
  • Promowanie i zastępowanie produkowanych przemysłowo tłuszczów trans zdrowszymi tłuszczami i olejami.
  • Wprowadzenie w życie przepisów lub wprowadzenie działań regulacyjnych majšcych na celu wyeliminowanie produkowanych przemysłowo tłuszczów trans.
  • Ocena i monitorowanie zawartoœci tłuszczów trans w żywnoœci i zmian w spożyciu tłuszczów trans w populacji.
  • Uœwiadomienie negatywnego wpływu tłuszczów trans na zdrowie wœród polityków, producentów, dostawców i opinii publicznej.
  • Egzekwowanie polityki i przepisów.

 

Kilka krajów o wysokim dochodzie praktycznie wyeliminowało produkowane przemysłowo tłuszcze trans poprzez prawnie narzucone limity iloœci, które mogš być zawarte w żywnoœci. Niektóre rzšdy wprowadziły także ogólnokrajowe zakazy stosowania olejów, które sš głównym Ÿródłem tłuszczów trans.

W Danii, pierwszym kraju, który nałożył ograniczenia na produkowane przemysłowo tłuszcze trans, ich zawartoœć w żywnoœci znacznie spadła. Dzięki temu spadła również iloœć zgonów zwišzanych z chorobami sercowo-naczyniowymi.

- Nowy Jork wyeliminował produkowane przemysłowo tłuszcze trans dziesięć lat temu, podšżajšc za przykładem Danii - powiedział dr Tom Frieden, prezes i dyrektor generalny Resolve to Save Lives. - Tłuszcze trans sš niepotrzebnš i toksycznš substancjš chemicznš, która zabija i nie ma powodu, aby ludzie na całym œwiecie nadal byli narażeni - dodał. 

Według WHO, konieczne sš działania w krajach o niskim i œrednim dochodzie, w których kontrole stosowania produkowanych przemysłowo tłuszczów trans często działajš gorzej.

- Zakaz używania tłuszczów trans w Nowym Jorku pomógł zmniejszyć liczbę zawałów serca bez zmiany smaku lub kosztów żywnoœci. Eliminacja ich użycia na całym œwiecie może uratować życie milionów ludzi - powiedział œwiatowy ambasador chorób niezakaŸnych WHO, Michael R. Bloomberg. - Kompleksowe podejœcie do kontroli tytoniu pozwoliło nam osišgnšć postęp w skali globalnej w cišgu ostatniej dekady, a prawie nikt nie sšdził, że jest to możliwe. Teraz może pomóc podobne podejœcie do tłuszczów trans - podkreœlił.

Eliminacja produkowanych przemysłowo tłuszczów trans ze œwiatowego zaopatrzenia została uznana za jeden z priorytetowych celów strategicznego planu WHO. 

Podczas zakupów spożywczych, warto przyglšdać się etykietom i szukać takich okreœleń jak "trans fats", TFA, tłuszcze uwodornione lub częœciowo uwodornione. Producenci często używajš do ich opisu różnych enigmatycznych okreœleń. Bezpieczna iloœć tłuszczów trans to taka, która nie przekracza 1,5 g na 100 g produktu, ale najlepiej zrezygnować z nich całkowicie.

ródło: WHO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL