Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Papież apeluje o pokój dla Jerozolimy i Syrii

AFP
Papież Franciszek w orędziu na Boże Narodzenie apelował o pokój dla Jerozolimy i dla całej Ziemi Œwiętej oraz dla Syrii. Wezwał też do przezwyciężenia napięć na Półwyspie Koreańskim i mówił, że Jezusa widać w twarzach dzieci migrantów.

"Dziœ, gdy na œwiecie wiejš wiatry wojny, a zdezaktualizowane już wzorce rozwoju stale powodujš ludzkš degradację społecznš i œrodowiskowš, Boże Narodzenie przyzywa nas do znaku Dziecištka i do rozpoznania Go w obliczach dzieci, zwłaszcza tych, dla których, tak jak dla Jezusa, +nie było miejsca w gospodzie+" - papież powiedział w orędziu wygłoszonym w poniedziałek z loggii bazyliki Œwiętego Piotra.

Franciszek dodał: "Widzimy Jezusa w dzieciach Bliskiego Wschodu, które nadal cierpiš z powodu nasilajšcych się napięć między Izraelczykami a Palestyńczykami".

"W tym œwištecznym dniu błagamy Pana o pokój dla Jerozolimy i dla całej Ziemi Œwiętej. Modlimy się, aby między stronami przeważyła wola podjęcia na nowo dialogu i aby można było w końcu osišgnšć wynegocjowane rozwišzanie, które pozwoli na pokojowe współistnienie dwóch państw w ramach uzgodnionych między sobš i międzynarodowo uznanych granic" - wezwał w bożonarodzeniowym orędziu.

Papież modlił się również o wsparcie dla wszystkich w społecznoœci międzynarodowej, którzy pragnš "pomóc tej udręczonej ziemi w odnalezieniu - pomimo poważnych przeszkód - zgody, sprawiedliwoœci i bezpieczeństwa, których od dawna oczekuje".

Franciszek podkreœlił, że Jezusa widać w twarzach dzieci syryjskich, "wcišż naznaczonych wojnš, która w minionych latach wykrwawiła ten kraj". "Oby umiłowana Syria mogła wreszcie odnaleŸć poszanowanie godnoœci każdej osoby, poprzez wspólny trud odbudowy tkanki społecznej, bez względu na pochodzenie etniczne i religijne" - modlił się papież.

Przypomniał też o losie dzieci z Iraku i zauważył, że kraj ten od 15 lat jest "zraniony i podzielony" przez wrogoœć.

Papież mówił też o konflikcie w Jemenie, majšcym poważne konsekwencje humanitarne dla ludnoœci, która cierpi z powodu głodu i chorób.

Franciszek podkreœlił, że oblicze Jezusa widać w dzieciach w Afryce - "zwłaszcza tych, które cierpiš w Sudanie Południowym, Somalii, Burundi, Demokratycznej Republice Konga, Republice Œrodkowo­afrykańskiej i Nigerii".

Modlił się o przezwyciężenie napięć na Półwyspie Koreańskim i o "zwiększenie wzajemnego zaufania w interesie całego œwiata".

Dziecištku Jezus papież zawierzył Wenezuelę, "aby mogła podjšć na nowo pokojowš debatę między różnymi warstwami społeczeństwa z korzyœciš dla całego umiłowanego narodu".

"Widzimy Jezusa w dzieciach, które wraz ze swymi rodzinami doznajš przemocy w konflikcie na Ukrainie i jego poważnych konsekwencji humanitarnych. Modlimy się, aby Pan jak najszybciej udzielił pokoju temu umiłowanemu krajowi" - powiedział.

Franciszek modlił się za dzieci, których rodzice nie majš pracy i nie mogš im zapewnić bezpiecznej i pogodnej przyszłoœci, oraz za dzieci, "których dzieciństwo zostało ukradzione", które od najmłodszych lat były zmuszane do pracy lub zmuszane do walki w konfliktach zbrojnych przez "pozbawionych skrupułów najemników".

"Widzimy Jezusa w wielu dzieciach zmuszonych do opuszczenia swoich ojczyzn, do samodzielnego podróżowania w nieludzkich warunkach, będšcych łatwym łupem dla handlarzy ludŸmi. Ich oczyma widzimy dramat wielu przymusowych migrantów, którzy narażajš nawet swe życie, aby podjšć wyniszczajšce podróże, czasami kończšce się tragediš" - powiedział papież.

Przywołujšc swš niedawnš podróż do Birmy i Bangladeszu, Franciszek zaapelował o ochronę mniejszoœci w tym regionie. Było to nawišzanie do losu przeœladowanej w Birmie muzułmańskiej grupy Rohingja, z której przedstawicielami, uchodŸcami, spotkał się w Dhace.

Wskazywał, że "Jezus dobrze zna cierpienie bycia nieprzyjętym i trud braku miejsca, gdzie mógłby skłonić głowę".

"Niech nasze serce nie będzie zamknięte, tak jak były zamknięte domy w Betlejem" - wezwał wiernych.

Z łaskš Jezusa starajmy się "czynić nasz œwiat bardziej ludzkim, bardziej godnym dzieci dnia dzisiejszego i jutrzejszego" - zakończył orędzie.

Następnie papież złożył œwišteczne życzenia, w których mówił o potrzebie odnowy serc i budowie przyszłoœci bardziej braterskiej oraz solidarnej.

Na zakończenie Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i œwiatu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL