Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

"Łańcuch Światła" przed Sšdem Najwyższym w Warszawie

Fotorzepa, Jerzy Dudek
W niedzielę wieczorem przed Sšdem Najwyższym w Warszawie odbył się "Łańcuch Œwiatła" - demonstracja przeciwko m.in. zapisom projektów ustaw o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz zmianom w kodeksie wyborczym.

W zgromadzeniu przed siedzibš Sšdu Najwyższego uczestniczyło kilkaset osób. Częœć uczestników trzymała w rękach zapalone znicze albo polskie flagi. Skandowano hasła takie jak: "Nie oddamy demokracji!", "Opozycja - solidarnie! Partia PiS-u - zginie marnie!".

Jeden z organizatorów Jacek Wiœniewski w rozmowie z PAP podsumował, że uczestnicy zgromadzania protestujš przeciw projektom ustaw dot.: Sšdu Najwyższego, KRS oraz ordynacji wyborczej.

"Te trzy projekty sš teraz w Sejmie. Chcemy, żeby te wszystkie trzy projekty wyszły z Sejmu - nie zostały uchwalone" - powiedział. Jak dodał, demonstracja ma przypomnieć wszystkim - m.in. prezydentowi RP i posłom, również opozycji, że w ustawach tych sš proponowane poważne zmiany ustroju w Polsce, a żeby je wprowadzić, nie przeprowadzono należytego procesu konsultacji społecznych.

Wiœniewski zwrócił m.in. uwagę na zapisy projektu dot. Sšdu Najwyższego, które mówiš o przechodzeniu sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, co de facto może oznaczać skrócenie kadencji I prezes SN. "Konstytucja nie przewiduje skrócenia kadencji prezesa Sšdu Najwyższego. Jeżeli nie będziemy szanowali tego przepisu, nie będziemy szanowali konstytucji, to by znaczyło, że w tym państwie nie trzeba szanować i innych przepisów" - skomentował.

Organizator protestu powiedział też PAP o projektowanych zmianach w ordynacji wyborczej. Skrytykował likwidację JOW-ów. Poza tym według Wiœniewskiego zapisy projektu sš tak skonstruowane, że "w takich wyborach de facto kandydatów będš mogły wystawiać tylko partie polityczne". "Te ustawy nie powinny wyjœć z Sejmu. Jeœli wyjdš - pan prezydent, który przysięgał, że będzie chronić litery konstytucji - powinien ustawy zawetować. To minimum, którego żšdamy" - powiedział.

Podczas zgromadzenia dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski apelował, aby wywierać presję na liderów opozycji, by "odrzucili wszelkie partykularyzmy, odrzucili egoizm - partii i ludzi - i postawili na jednoœć". "Tylko z jednoœci będziemy ich rozliczać. Z jednej listy w zbliżajšcych się wyborach samorzšdowych" - powiedział.

Kurski odniósł się do proponowanych zmian w kodeksie wyborczym, które zakładajš zlikwidowanie możliwoœci głosowania korespondencyjnego. "Władza nie chce, by w tych wyborach samorzšdowych brali udział niepełnosprawni. Naszym obowišzkiem jest zmobilizować się na tyle, żeby każdego niepełnosprawnego, które chce zagłosować w wyborach, zawieŸć do obwodowej komisji wyborczej i to głosowanie mu umożliwić" - powiedział. Jarosław Kurski wzywał też, by podjšć działania, aby w przyszłym roku w wyborach samorzšdowych frekwencja wyborcza była jak najwyższa.

Demonstracje pod nazwš "Łańcuch Œwiatła" odbywajš się co tydzień - w każdš niedzielę od 1 paŸdziernika br. To było już dziesište spotkanie. "Współorganizatorami tego zgromadzenia sš osoby prywatne i zarzšd komisaryczny KOD Mazowsze" - poinformował Wiœniewski.

Prezydent RP Andrzej Duda złożył projekt o SN i nowelizację o KRS w końcu wrzeœnia br. Według proponowanych przepisów dot. KRS, Sejm miałby wybierać członków Rady większoœciš 3/5 głosów w obecnoœci, co najmniej połowy ustawowej liczby, głosujšc na listę kandydatów.

74-stronicowy projekt o Sšdzie Najwyższym, którym zajmuje się Sejm, zakłada m.in. badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sšdów, w tym z ostatnich 20 lat; utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwoœciš przedłużania tego przez prezydenta.

Sejm zajmuje się też projektem zmian w kodeksie wyborczym, autorstwa PiS. Proponowane przepisy obejmujš m.in. wprowadzenie dwukadencyjnoœci wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL