Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Para prezydencka przekazała prezenty w ramach akcji "Szlachetna Paczka"

Para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda przekazała we wtorek, za poœrednictwem wolontariuszy, prezenty dla potrzebujšcej rodziny w ramach akcji "Szlachetna paczka". Obdarowano rodzinę, w której babcia wychowuje wnuki po œmierci ich mamy.

Prezydent przypomniał, że jako pierwsza spoœród pierwszych dam do "Szlachetnej paczki" dołšczyła przed laty Maria Kaczyńska, która przygotowała œwišteczne prezenty dla wielodzietnej rodziny z woj. warmińsko-mazurskiego.

"I od tego czasu para prezydencka co roku włšcza się w tę pięknš i niezwykle wzruszajšcš akcję, akcję, która trwa od roku 2000" - powiedział prezydent Duda. "Ogromnie się cieszę, że (...) ten dar trafi do jakiegoœ potrzebujšcego domu - domu, który właœnie o tym, co tam, w tych paczuszkach jest zawarte, marzy" - dodał prezydent.

Prezydent podkreœlił, że w Polsce zmienia się struktura osób potrzebujšcych.

"Dziœ większa pomoc potrzebna jest seniorom, ludziom, którzy maja bardzo niskie uposażenia, niskie emerytury, niskie renty. Oni potrzebujš pomocy" - dodał.

Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda mówiła, że w tym roku postanowili wesprzeć "rodzinę, w której rolę mamy przejęła babcia", wychowujšca dwóch wnuków po œmierci mamy w wyniku choroby nowotworowej.

"Chłopcy sš bardzo wdzięczni swojej babci, bardzo sš z niš zwišzani. Na tyle, na ile mogš, pomagajš jej w codziennych obowišzkach, ale rodzinie jest bardzo trudno, ponieważ jedynym Ÿródłem utrzymania tej rodziny sš prace dorywcze babci, która też ostatnio podupadła na zdrowiu" - powiedziała prezydentowa.

"Cieszymy się, że możemy, choć w niewielkim stopniu, zapewnić im te podstawowe potrzeby (...). Chciałabym, żeby ta rodzina miała œwiadomoœć, że ktoœ o niej myœli, myœli ciepło i że ta rodzina nie jest sama - dodała Kornhauser-Duda.

Z kolei ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca "Szlachetnej paczki" podkreœlił, że akcja ma za zadanie zmobilizować potrzebujšcych i pomóc im w wyjœciu z biedy.

"Ja uważam, że jeœli ktoœ nie ma mentalnoœci wędkarza, to dostanie wędkę, sprzeda jš, kupi ryby. Takš wędkš np. jest szkoła. Można chodzić do szkoły i cały ten czas zmarnować. My stosujemy najnowoczeœniejsze na œwiecie metodyki pomagania, zbudowane na zmianie mentalnoœci. (...) Takie kraje rozwinięte jak Szwecja majš ogromy problem nie z tym, że nie maja pieniędzy na pomaganie, tylko że ci, którzy przyjmujš tę pomoc, sš demoralizowani. Ta pomoc ich nie mobilizuje, tylko pozbawia inicjatywy. U nas jest odwrotnie" - zaznaczył.

Na uroczystoœci w Pałacu Prezydenckim goœciły też dzieci i wolontariusze siostrzanego projektu stowarzyszenia Wiosna: "Akademia Przyszłoœci". Dwojgu dzieci, które uczestniczš w projekcie, prezydent ufundował "Indeks Sukcesów", który pozwoli sfinansować całoroczny cykl indywidualnych spotkań dziecka z wolontariuszem-tutorem.

"Szlachetna Paczka" działa od 2001 r. Podczas poprzedniej edycji łšczna wartoœć materialna przekazanej pomocy przekroczyła 47 mln zł. W tym roku ponad 11 tys. wolontariuszy odwiedziło już ponad 33 tysišce rodzin. Organizatorzy szacujš, że podczas XVII edycji "Szlachetnej Paczki" liczba rodzin włšczonych do projektu przekroczy 20 tysięcy. Akcja ma zasięg ogólnopolski, a jej wolontariusze działajš w 645 rejonach na terenie całego kraju.

Wsparcie dla wybranej przez siebie rodziny i przygotowanie dla niej paczki zapowiedzieli w tym roku - oprócz pary prezydenckiej - m.in. piłkarze reprezentacji Polski, czy narodowa drużyna skoczków narciarskich.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL