Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Na Białorusi będzie trudniej o alkohol?

stock.adobe.com
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi pracuje nad projektem dekretu prezydenckiego, który ma na celu ograniczenie dostępnoœci alkoholu. Jeœli zostanie podpisany, to - jak przekonujš przedstawiciele resortu - zmniejszš się wskaŸniki przestępczoœci.

Zdaniem naczelnika wydziału profilaktyki białoruskiego MSW Aleha Karazieja należy ograniczyć dostępnoœć alkoholu, korzystajšc z doœwiadczeń innych krajów. Rozmowę z Karaziejem i sondaż na temat możliwych zmian w przepisach opublikował w œrodę portal MSW.

Chodzi np. o zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych i nocnych, wydzielenie w sklepach specjalnych stoisk z alkoholem, a także ograniczenie jego dostępnoœci w małych osiedlowych sklepach oraz zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych.

- W naszym kraju jeden sklep z alkoholem przypada na 600 osób, z dziećmi i osobami starszymi włšcznie. W Szwecji i Norwegii jeden punkt sprzedajšcy napoje mocniejsze od piwa przypada na 4,5 tys. osób, w Finlandii – na 6,3 tys., w Islandii – na niemal 16 tys. U nas dostępnoœć alkoholu i eksponowanie go na półkach obok innych towarów sprawia, że jest on traktowany jak każdy inny produkt – powiedział Karaziej.

Przedstawiciel MSW przytacza również statystyki, z których wynika, że co czwarte przestępstwo na Białorusi jest popełniane przez osobę w stanie upojenia alkoholowego, a w przypadku ciężkich przestępstw, takich jak zabójstwa i rozboje, ok. 70-80 proc. - Jeœli chodzi o przemoc w rodzinie, to prawie wszystkie konflikty domowe majš miejsce w czasie picia alkoholu. Sš przypadki, gdy pijš całe rodziny. A wszystko dlatego, że tani alkohol można kupić praktycznie na każdym rogu – twierdzi Karaziej.

Urzędnik z resortu spraw wewnętrznych przekonuje, że eksperymentalne ograniczenia wprowadzane w różnych regionach Białorusi wpływały na zmniejszenie przestępczoœci. Zwraca również uwagę, że koszty ponoszone przez państwo z powodu nadmiernego spożywania przez obywateli alkoholu sš nieporównywalne z dochodami z jego sprzedaży.

Portal MSW przytacza dane Œwiatowej Organizacji Zdrowia, według których na Białorusi spożycie alkoholu na mieszkańca wynosi 15 litrów rocznie. Wyższy wskaŸnik ma na œwiecie tylko Litwa (16 l).

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL