Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Obywatele RP uczcili pamięć Piotra Szczęsnego

PAP/Leszek
Obywatele RP w pištek, 10 listopada, pod Pałacem Kultury i Nauk oddali czeœć Piotrowi Szczęsnemu, który 19 paŸdziernika podpalił się w ramach protestu i kilka dni póŸniej zmarł. Zapowiedzieli jednoczeœnie, że w grudniu zorganizujš kontrmiesięcznicę smoleńskš na Krakowskim Przedmieœciu.

Obywatele RP zgromadzili się w pištek o godz. 20 pod Pałacem Kultury i Nauki w miejscu, gdzie 19 paŸdziernika podpalił się 54-letni Piotr Szczęsny.

Lider Obywateli RP Paweł Kasprzak w swoim wystšpieniu tłumaczył nieobecnoœć ruchu na Krakowskim Przedmieœciu, gdzie odbywały się obchody 91 miesięcznicy smoleńskiej. "Sš rzeczy ważniejsze niż to, żeby robić na złoœć (prezesowi PiS Jarosławowi) Kaczyńskiemu" - podkreœlił.

Jak zaznaczył, konflikt między Obywatelami RP a zgromadzonymi na miesięcznicy "to ostatnia rzecz, w której chcielibyœmy dzisiaj uczestniczyć".

Podczas zgromadzenia odczytano list, który zostawił po sobie Piotr S., a Kasprzak wyrecytował wiersz Czesława Miłosza "Campo di fiori". Odtworzona została również piosenka zespołu Chłopcy z Placu Broni "Kocham Wolnoœć".

Kasprzak przywołał też inne osoby, które w przeszłoœci dokonały samospalenia. Jak dodał "to w takiej samotnoœci rodzi się pragnienie, by krzykiem jak najbardziej rozpaczliwym budzić uœpione ludzkie sumienia".

Zapowiedział, że Obywatele RP będš uczestniczyć w grudniowej kontrmiesięcznicy 10 grudnia.

Zgromadzeni rozeszli się ok. godz. 21. Pod miejscem, w którym podpalił się Piotr S. złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Według mediów, Piotr Szczęsny przed podpaleniem się rozdawał przechodniom ulotki, na których spisał 15 powodów jego protestu. Ulotki zawierały też wezwanie "do wszystkich Polek i Polaków, tych, którzy decydujš o tym, kto rzšdzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu on protestuje"

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL